Pracovná zdravotná služba

Pre zamestnancov zaradených do kategórií 1 alebo 2

Získať ponuku

Ochrana osobných údajov

Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na mieru

Viac info

Program odpadového hospodárstva

Vypracovanie programu odpadového hospodárstva na mieru v súlade so zákonmi a normami

Viac info

Pracovná zdravotná služba

Pre zamestnancov zaradených do kategórií 1 alebo 2

Ergonómia práce

Ergonómia a bezpečnosť pri práci a režim práce človeka

Školenia BOZP

Zákonné školenia BOZP a OPP pre zamestnancov aj vedúcich

Program odpadového hospodárstva

Opatrenia na zlepšenie nakladania s odpadom v spoločnosti

Požiarna ochrana

Zabezpečenie požiarnej ochrany a bezpečnosti na prevádzke

Ochrana osobných údajov

Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na mieru

 

Ochrana osobných údajov

Pracovná zdravotná služba

Kontrola bez nedostatkov