Bezpečnostný projekt – Ochrana osobnych udajov

bezpecnostny projekt

Zodpovednosť za bezpečnosť týchto údajov a informácii, ako aj za vypracovanie bezpečnostného projektu na ich ochranu, má prevádzkovateľ, prípadné iná poverená osoba. Takýmito subjektami (prevádzkovateľmi) sú hlavne :

 • finanční poradcovia organizovaní v MLM štruktúre
 • sprostredkovatelia poistenia s agentúrnym typom distribučného kanála
 • poisťovací agenti a makléri
 • klientsky orientované spoločnosti

Dotknutá osoba je v tomto prípade každá fyzická osoba, ktorej sa spracované a evidované osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi dotýkajú.

Bezpečnostný projekt musí pozostávať z troch častí :

 • bezpečnostný zámer a jeho súčasti, kde patrí opis aktív spoločnosti prevádzkovateľa, opis strategických cieľov a opis predpokladaných hrozieb
 • analýza bezpečnosti informačného systému, tzv. riziková analýza, ktorá posudzuje možný vplyv hrozieb na aktíva a strategické ciele spoločnosti. Výsledkom rizikovej analýzy je práve veľkosť a hrozba jednotlivých rizík.
 • Bezpečnostné smernice, ktorých účelom je na základe rizikovej analýzy prijať také opatrenia, ktoré budú prípadné riziká minimalizovať a chrániť tak osobné údaje klientov

A v čom spočívajú výhody ochrany osobných údajov ?

 • V prvom rade je to prevencia pred hrozbou straty a následným možným zneužitím dôležitých a citlivých informácií tretími subjektmi.
 • Zvýšená dôvera klientov v serióznosť prevádzkovateľa a jeho schopnosť zabezpečiť osobné údaje pred neželaným únikom. 
 • V rámci vypracovania bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov, odhalenie možných rizík a správne nastavenie prevencie a spôsob zabezpečenia prevádzkovateľom.
 • V neposlednom rade aj hrozba pokuty zo strany Úradu na ochranu osobných údajov, ak prevádzkovateľ nevie doložiť bezpečnostný projekt.

Tipy na vyššie pozície v Google

google

Veľa ľudí sa pýta ako byť na prvých pozíciách vo vyhľadávači Google. Za prvé Google preferuje stránky len s unikátnym obsahom. Sú to napríklad blogy a stránky, kde sa často pridáva nový relevantný obsah. Úplne najlepšie je to mix rôzných médií ako videá, obrázky a samozrejme aj články, prezentácie a podobne. Potom vašu stránku budú často zdielať ľudia na sociálnych sieťach na svojích blogoch a vlastne tým získavate spätné linky, ktoré sú veľmi cenné. Stránky, ktoré majú najviac linkov od stránok s väčším PR sú uprednostnené. Spätné linky sú vlastne hlasy za vašu stránku.

Čítať viac…


Online reklama

online reklama

Online reklama je hneď po televíznej reklame druhým typom s najvyšším obratom a zároveň najrýchlejšie sa rozrastajúcim druhom reklamy na svete. Preto treba vhodne zvážiť akú reklamu si vyberieme pre svoj biznis ale určite by nemala chýbať aj online reklama, lebo len inzerát niekde v novinách už dnes nepomôže. U nás na SK najviac používané sú v poradí: AdWords, Etarget, Facebook Ads a potom rôzne malé.

Čítať viac…


Facebook

facebook

Facebook je rozsiahly webový komunikačný systém a zároveň najpopulárnejšia a najrozšírenejšia sociálna sieť na svete. Založil ho Mark Zuckerberg, vtedy študent Harvardovej univerzity, 4. februára 2004. Spoluzakladateľmi sú Chris Hughes, Dustin Moskovitz a Eduardo Saverin.

Facebook, pôvodne The Facebook, bol najskôr určený len pre študentov Harvardovej univerzity. Neskôr sa rozšíril na Yale a Stanfod, potom bol prístupný pre každého, kto mal univerzitnú e-mailovú adresu. Od 11. augusta 2006 sa do systému môže zapojiť každý užívateľ starší ako 13 rokov. Čítať viac…


SEO

seo

SEO – search engine optimization, alebo po slovensky povedané optimalizácia webstránok pre vyhľadávače je rozšíreným marketingovým prostriedkom na zvýšenie návštevnosti webstránky či internetového obchodu. Pointou SEO je zaznamenávanie kľúčových slov prehliadačom, ktorý pomocou rôznych technológií (zväčša tzv. robotov a pavúkov) vyhodnocujú kľúčové slová vyhľadaných článkov, webstránok a ich obsahu a vyhodnocujú súvislosť s hľadaným textom. Tým sa určuje poradie, v ktorom budú vyhľadané webstránky zoradené.

Rôzne vyhľadávače využívajú na selekciu rôzne technológie a preto je SEO úprava článkov, obsahu, kľúčových fráz a slov často nevyhnutná, ak sa má daná webová stránka nachádzať medzi prvými vyhľadanými. Tým sa zvyšuje návštevnosť stránok a teda aj ich popularita, nevyjmúc internetové obchody, ktoré týmto spôsobom získavajú čoraz viac zákazníkov. Čítať viac…