Bezpečnostný projekt – Ochrana osobnych udajov

bezpecnostny projekt

Zodpovednosť za bezpečnosť týchto údajov a informácii, ako aj za vypracovanie bezpečnostného projektu na ich ochranu, má prevádzkovateľ, prípadné iná poverená osoba. Takýmito subjektami (prevádzkovateľmi) sú hlavne :

 • finanční poradcovia organizovaní v MLM štruktúre
 • sprostredkovatelia poistenia s agentúrnym typom distribučného kanála
 • poisťovací agenti a makléri
 • klientsky orientované spoločnosti

Dotknutá osoba je v tomto prípade každá fyzická osoba, ktorej sa spracované a evidované osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi dotýkajú.

Bezpečnostný projekt musí pozostávať z troch častí :

 • bezpečnostný zámer a jeho súčasti, kde patrí opis aktív spoločnosti prevádzkovateľa, opis strategických cieľov a opis predpokladaných hrozieb
 • analýza bezpečnosti informačného systému, tzv. riziková analýza, ktorá posudzuje možný vplyv hrozieb na aktíva a strategické ciele spoločnosti. Výsledkom rizikovej analýzy je práve veľkosť a hrozba jednotlivých rizík.
 • Bezpečnostné smernice, ktorých účelom je na základe rizikovej analýzy prijať také opatrenia, ktoré budú prípadné riziká minimalizovať a chrániť tak osobné údaje klientov

A v čom spočívajú výhody ochrany osobných údajov ?

 • V prvom rade je to prevencia pred hrozbou straty a následným možným zneužitím dôležitých a citlivých informácií tretími subjektmi.
 • Zvýšená dôvera klientov v serióznosť prevádzkovateľa a jeho schopnosť zabezpečiť osobné údaje pred neželaným únikom. 
 • V rámci vypracovania bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov, odhalenie možných rizík a správne nastavenie prevencie a spôsob zabezpečenia prevádzkovateľom.
 • V neposlednom rade aj hrozba pokuty zo strany Úradu na ochranu osobných údajov, ak prevádzkovateľ nevie doložiť bezpečnostný projekt.

Online reklama

online reklama

Online reklama je hneď po televíznej reklame druhým typom s najvyšším obratom a zároveň najrýchlejšie sa rozrastajúcim druhom reklamy na svete. Preto treba vhodne zvážiť akú reklamu si vyberieme pre svoj biznis ale určite by nemala chýbať aj online reklama, lebo len inzerát niekde v novinách už dnes nepomôže. U nás na SK najviac používané sú v poradí: AdWords, Etarget, Facebook Ads a potom rôzne malé.

Čítať viac…


SEO

seo

SEO – search engine optimization, alebo po slovensky povedané optimalizácia webstránok pre vyhľadávače je rozšíreným marketingovým prostriedkom na zvýšenie návštevnosti webstránky či internetového obchodu. Pointou SEO je zaznamenávanie kľúčových slov prehliadačom, ktorý pomocou rôznych technológií (zväčša tzv. robotov a pavúkov) vyhodnocujú kľúčové slová vyhľadaných článkov, webstránok a ich obsahu a vyhodnocujú súvislosť s hľadaným textom. Tým sa určuje poradie, v ktorom budú vyhľadané webstránky zoradené.

Rôzne vyhľadávače využívajú na selekciu rôzne technológie a preto je SEO úprava článkov, obsahu, kľúčových fráz a slov často nevyhnutná, ak sa má daná webová stránka nachádzať medzi prvými vyhľadanými. Tým sa zvyšuje návštevnosť stránok a teda aj ich popularita, nevyjmúc internetové obchody, ktoré týmto spôsobom získavajú čoraz viac zákazníkov. Čítať viac…


Internet reklama

Postman rivalery - Mail delivery

Komplexnosť internetovej reklamy sa rokmi len a len zvyšuje. Keď si zoberieme do úvahy taký Facebook, pred pár rokmi sme o ňom ani len netušili. Dnes je na ňom prihlásených takmer 2 milióny Slovákov. A ich počet zo dňa na deň rastie. A nejde tu len o prihlásených ľudí na týchto sociálnych sieťach, ide tu hlavne o veľkú pozornosť zo strany množstva firiem. Preto sa každým dňom Facebook mení. Sledovať tieto každodenné zmeny je veľkou námahou, preto WebPomoc.sk prináša riešenia na komplexnosť týchto zmien.

Je len na každom, či sa chce pustiť do štúdia rôznych úskalí sociálnych sietí. My poznáme jednoduchšiu a hlavne efektívnejšiu cestu, ako získať výhodu oproti konkurencii – Internet reklama . Vy potrebujete nových fanúšikov na facebookovej stránke a na ich stránkach inzerovať no a my sa o všetko s radosťou vieme postarať. Čítať viac…


Svet bez internetu?

the-cloud

Viete si predstaviť už svet bez internetu? Veľmi zložité to mali malé a stredné firmy v časoch, keď internet bol iba snom. Bez veľkého rozpočtu spustiť reklamnú kampaň bolo takmer nemožné. Tu sa stávalo, že podnikatelia reklamu ignorovali a spoliehali sa len na vlastné zdroje a svoju šikovnosť.

Teraz tu máme internet a vďaka nemu je všetko možné. Internet je v dnešných časoch dostupný už pre každého. Od mladých po starých. Zahŕňa všetky vekové kategórie a spája celý svet. Práve na internete sa ponúkajú možnosti pre každého. A tie možnosti sú nevídané. Internet nám otvoril svet a mi ho môžeme prijať a vyťažiť z toho, čo sa len dá. Základom je rozumieť internetu. Je však aj neprebádaná oblasť, ktorá môže prinášať so sebou aj isté riziká, a preto je dôležité pri závažných rozhodnutiach, aby ste sa zverili do rúk odborníkom na internet a internetovú reklamu, ak sa rozhodnete práve začať s činnosťou, ktorú chcete prezentovať cez webové stránky. Čítať viac…