Webpomoc s. r. o.

Kontaktný formulár

Kontaktné údaje:
E-mail: info@webpomoc.sk
Telefón: +421 919 888 880

Fakturačné údaje:
Webpomoc s. r. o.
Znievska 32
851 06 Bratislava
IČO: 46465375
DIČ: 2820016034
Okr. súd BA 1, odd. SRO, vl. č 77963/B

Bankové údaje:
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK9783300000002900318523
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27