webpomoc big
webpomoc big

Ako prebieha oznamovanie proti-spoločenskej činnosti?

20 januára, 2021

papieriky

Aktuálny zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravil podmienky poskytovania ochrany osobám, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu, a to v spojitosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. 

Ide o tzv. whistleblowing. Termín, ktorý označuje ohlasovanie nezákonnej činnosti zamestnávateľa vládnym orgánom. Zákon taktiež upravil práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Oznamovateľom je podľa zákona fyzická osoba, ktorá s dobrým úmyslom podá oznámenie adekvátnemu orgánu, v ktorom budú obsiahnuté fakty, o ktorých sa dozvedela v spojitosti s výkonom svojho povolania, funkcie zamestnania či postavenia, prípadne v spojitosti s činnosťou vo verejnom záujme a tá má prepojenie s  whistleblowingom.

To, akým spôsobom budú vybavené oznámenia o whistleblowingu, je zverejnené v podmienkach ÚPV SR, ktoré upravil metodický pokyn č. Mp/7/2017. Osobou, ktorá je zodpovedná v zmysle platného zákona, je zamestnanec referátu zvláštnych úloh.

Oznámenie protispoločenskej činnosti, teda whistleblowingu, je možné oznámiť:

  1. prostredníctvom e-mailu

korupcia@indprop.gov.sk 

  1. osobne

osobe, ktorá je zodpovedná a pracuje na ÚPV SR v Banskej Bystrici

  1. online formou na adresu elektronickej podateľne ÚPV SR

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka 

  1. písomne na túto adresu:

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Referát zvláštnych úloh
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4

Pripojte sa k odberu noviniek.

Na email vám pošleme ešte potvrdzovací link.

Ďakujem vám za vašu správu. Bolo odoslané.
Pri pokuse o odoslanie správy sa vyskytla chyba. Skúste neskôr prosím.

Podobné články

Získajte osobnú konzultáciu.

Zavolajte nám +421-919-888-880

Vyžiadať ponuku

 

Nezáväzná cenová kalkulácia zadarmo