Protispoločenská činnosť – Aktuálny zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravil podmienky poskytovania ochrany osobám, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu, a to v spojitosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. 

Protispoločenská činnosť alebo tzv. whistleblowing. Termín, ktorý označuje ohlasovanie nezákonnej činnosti zamestnávateľa vládnym orgánom. Zákon taktiež upravil práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Oznamovateľom je podľa zákona fyzická osoba, ktorá s dobrým úmyslom podá oznámenie adekvátnemu orgánu, v ktorom budú obsiahnuté fakty, o ktorých sa dozvedela v spojitosti s výkonom svojho povolania, funkcie zamestnania či postavenia, prípadne v spojitosti s činnosťou vo verejnom záujme a tá má prepojenie s  whistleblowingom.

Ste informátor, ak ste pracovník a nahlásite určité typy priestupkov napríklad úplatky. Zvyčajne to bude niečo, čo ste videli v práci – aj keď nie vždy môže to byť aj na verejnosti.

Previnenie, ktoré odhalíte, musí byť vo verejnom záujme. To znamená, že musí ovplyvniť ostatných, napríklad širokú verejnosť – niekto robí niečo protiprávne zámerne aby poškodil iným.

Ako informátor vás chráni zákon – nemalo by sa s vami zaobchádzať nespravodlivo alebo by ste nemali prísť o prácu, pretože „niečo odpískate“. Ak vám treba externú zodpovednú osobu, ktorej môžete dôverovať tak kliknite sem.

Kedykoľvek môžete vyjadriť svoje znepokojenie v súvislosti s incidentom, ktorý sa stal v minulosti, deje sa teraz alebo sa domnievate, že sa stane v blízkej budúcnosti.

To, akým spôsobom budú vybavené oznámenia o whistleblowingu, je zverejnené v podmienkach ÚPV SR, ktoré upravil metodický pokyn č. Mp/7/2017. Osobou, ktorá je zodpovedná v zmysle platného zákona, je zamestnanec referátu zvláštnych úloh.

Oznámenie protispoločenskej činnosti, teda whistleblowingu, je možné oznámiť:


  1. prostredníctvom e-mailu

korupcia@indprop.gov.sk 


  1. osobne

osobe, ktorá je zodpovedná a pracuje na ÚPV SR v Banskej Bystrici


  1. online formou na adresu elektronickej podateľne ÚPV SR

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka 


  1. písomne na túto adresu:

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Referát zvláštnych úloh
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4

Zdieľať tento článok:

Vyskúšajte náš bezplatný audit GDPR.

Meno alebo ID subjektu

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.

Konzultácia
0919 888 880

Podobné články