Už od 1.7.2021 vstúpia do platnosti novinky v rámci DPH pri predaji tovaru na diaľku. Okrem toho sa menia pravidlá, ktoré dajú eshopom predávajúcim tovar do štátov EÚ jednotné pravidlá. Dané zmeny majú slúžiť na to, aby uľahčili podnikateľom podať daňové priznania k DPH. V momente, ak by prešvihli hranicu predaja na diaľku do krajín Európskej únie.

Ako bude fungovať predaj na diaľku?

Zmeny scelia podmienky pre eshopy predávajúce výrobky klientom aj do iných krajín EÚ, než v ktorých majú dané podniky sídlo. Pravidlá sa budú týkať slovenských eshopov, ktoré disponujú hmotným tovarom. Riešia predaj B2C či firiem bez IČ DPH mimo územia Slovenskej republiky, ktoré distribuujú tovar do ostatných krajín EÚ.

Ide o zásielkový predaj a ten sa v slovenskej legislatíve upravuje na termín predaj tovaru na diaľku. Eshop na Slovensku, ktorý predáva, je povinný sledovať hranice obratov vlastných zahraničných online predajov.

Do 30.6.2021 majú štáty Európskej únie kategorizované vlastné limity obratu Eshopu. Avšak od 1.7.2021 sa zjednotia za všetky krajiny dokopy.

Nebude sa teda brať ohľad na dosiahnutie obratu v rámci povinnej registrácie DPH, a to zvlášť pre všetky členské štáty. 

Po registrovaní ako platiteľ DPH v zahraničí, získajú podnikatelia zahraničné IČ DPH a budú fakturovať za sumu vrátane zahraničného DPH. Taktiež budú podávať zahraničné priznanie DPH a odvádzať daň v konkrétnej krajine, v ktorej bude platiteľom DPH.

1.7.2021 dôjde k zjednocovaniu limitu obratu v rámci predaja tovaru na diaľku (tzv. zásielkový predaj), a to v každej krajine EÚ na 10 000 €.

Počíta sa aj s ohľadom na sumu cezhraničných dodaní do krajín EÚ v rámci predaja tovaru na diaľku. Oproti starému sledovaniu limitov individuálne pre všetky členské krajiny, ktoré platí do 30.6.2021.

Aktuálny limit sa síce zjednotí, avšak v rámci komparácie s doterajšími limitmi v daných krajinách, je o čosi nižší. Limit predaja na diaľku v sume 10 000 €, je nutné si odsledovať za obdobie konkrétneho kalendárneho roka spoločne s predošlým rokom za všetky predaje tovarov na diaľku do členských krajín dokopy. To znamená, že eshopy, ktoré sem-tam predávajú tovar do zahraničia v nižších hodnotách podnikateľom bez IČ DPH alebo súkromným osobám, túto zmenu ani nezaregistrujú.

Limit 10 000 € sa bude týkať predaja tovaru na diaľku do iných krajín EÚ. Nemýľte si ho slovenskou hranicou obratu vo výške 49 970 € za časový interval kratší než 12 mesiacov, v rámci ktorého je podnikateľ – neplatiteľ DPH, povinný zaregistrovať sa za platiteľa DPH na území Slovenskej republiky.

V prípade presiahnutia limitu obratu v rámci predaja tovaru na diaľku do ostatných krajín EÚ, sa musí podnikateľ v danej krajine zaregistrovať ako platiteľ DPH. Ide však o extrémnu administratívnu záťaž. Od dátumu 1.7.2021 môžu podnikatelia využiť registrovanie prostredníctvom OSS.

OSS je kontaktné miesto, prostredníctvom ktorého budú slovenskí podnikatelia vedieť odvádzať DPH do ostatných krajín EÚ, v ktorých majú sídlo ich klienti, a to bez povinnosti registrácie ako platitelia DPH.

Zdieľať tento článok:

Vyskúšajte náš bezplatný audit GDPR.

Meno alebo ID subjektu

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.

Konzultácia
0919 888 880

Podobné články