webpomoc big
webpomoc big

Bezpečnostný projekt

17 júna, 2012

kancelaria 3

Bezpečnostný projekt je vlastne dokument, ktorý obsahuje rôzne prepojené časti. Obsah je vymedzený zákonom § 20 Bezpečnostný projekt a Vyhláškou č. 164/2013 o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení novely Vyhlášky č. 117/2014

Kto je zodpovedný za bezpečnosť osobných údajov

Za bezpečnosť osobných údajov v informačnom systéme zodpovedá prevádzkovateľ a sprostredkovateľ. Chránia pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou a nedovoleným prístupom, ako aj pred akoukoľvek neprípustnou formou spracovania. Bezpečnostný projekt vymedzuje rozsah a spôsob technických, organizačných a personáloch opatrní potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti.

Každý prevádzkovateľ informačného systému je povinný zabezpečiť vhodnú ochranu osobných údajov. Na tento účel je potrebné mať spracovaný bezpečnostný projekt.

Kto vypracuje kvalitný bezpečnostný projekt

Webpomoc.sk je špecialista na vypracovanie bezpečnostných projektov na kľúč. Spoločnosť ponúka vypracovanie bezpečnostného projektu pre všetkých, ktorých sa povinnosť týka – od živnostníkov, malých spoločností , až po veľké podniky. Bezpečnostný projekt musí mať vypracovaný každý prevádzkovateľ, ak spracováva osobitné kategórie osobných údajov na počítači, ktorý je pripojený na internet. Pokiaľ túto podmienku prevádzkovateľ nespĺňa, je povinný mať spracovanú základnú dokumentáciu.

Pripojte sa k odberu noviniek.

Na email vám pošleme ešte potvrdzovací link.

Ďakujem vám za vašu správu. Bolo odoslané.
Pri pokuse o odoslanie správy sa vyskytla chyba. Skúste neskôr prosím.

Podobné články

Získajte osobnú konzultáciu.

Zavolajte nám +421-919-888-880

Vyžiadať ponuku

 

Nezáväzná cenová kalkulácia zadarmo