Počuli ste o AML?

Počuli ste o AML?

Pranie špinavých peňazí sa týka súboru postupov, zákonov a nariadení, ktorých cieľom je zastaviť prax generovania príjmov prostredníctvom nezákonných činností. Aj keď zákony proti praniu špinavých peňazí pokrývajú relatívne obmedzený počet transakcií a zločinecké...

Kto je podľa AML povinnou osobou?

Kto je podľa AML povinnou osobou?

AML zákon presne vymedzuje, kto je považovaný za povinnú osobu. Povinnou osobou je napríklad: banka finančná inštitúcia, ktorá nie je bankou (obchodník s cennými papiermi) advokát, notár poštový podnik osoba prevádzkujúca hazardné hry súdny exekútor pri predaji...

Čo je GDPR?

Čo je GDPR?

Čo je GDPR? Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) sa automaticky uplatňuje vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie, na rozdiel od smernice, ktorá vyžaduje, aby členské štáty vypracovali vnútroštátne zákony na presadzovanie svojich pravidiel. Dňa 25....

GDPR a organizácie

GDPR a organizácie

GDPR a organizácie. Aké sú prínosy v oblasti ochrany osobných údajov? EÚ dosiahla politickú dohodu o reforme pravidiel ochrany údajov. Nový súbor pravidiel nielenže dáva občanom kontrolu nad ich osobnými údajmi, ale poskytuje aj mnohé výhody a príležitosti pre...

GDPR a školy

GDPR a školy

GDPR a školy. V posledných mesiacoch sme mali možnosť spozorovať tie isté štyri písmená v médiách: GDPR. Zvýšenie výskytu tejto skratky vyvolalo zvedavosť toho, čo to môže znamenať a prečo sa to spomína stále častejšie. Po krátkom časom sa ukázalo, že platí nové...

Protikorupčná smernica

Protikorupčná smernica

Protikorupčná smernica - Boj proti korupcii v právnych predpisoch EÚ je jedným z nástrojov, ktorý má pomôcť v boji proti korupcii. Ide o zabezpečenie spoločnej vysokej úrovne legislatívy, konkrétne v oblasti korupcie alebo začlenenie protikorupčných prvkov do iných...

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a zákon č. 122/2013 Z.z. kladie množstvo požiadaviek na podnikateľské subjekty. Jedna z hlavných povinnosti je vypracovanie bezpečnostného projektu. Táto povinnosť sa týka takmer všetkých firiem, ktoré spracovávajú osobné údaje ako napr. mzdy,...