Čas čítania: < 1 min

K mladým zamestnancom patria – študenti, ktorí pracujú v ich voľnom čase (pred alebo po školských hodinách a počas víkendov a sviatkov)

  • Študenti, ktorí sa uchádzajú o pracovné stáže 
  • Mladé osoby, ktoré ukončili povinné vzdelávanie a začínajú pracovať
  • Mladí ľudia, ktorí pracujú pre rodinné podniky 
  • Mladí zamestnávatelia a mladé samostatne zárobkovo činné osoby
  • Mladí pracovníci vo veku 18 až 24 rokov

Práca adolescentov bola prísne regulovaná a chránená, ako to vyžaduje smernica. Zamestnávatelia musia zaručiť, že pracovné podmienky mladých pracovníkov sú primerané ich veku. Ustanovenia smernice sa uplatňujú na mladých pracovníkov mladších ako 18 rokov. Pracovníci mladší ako tento vek majú zakázané vykonávať prácu, ktorá:

  • Prekračuje ich fyzické alebo duševné schopnosti
  • Vystavuje ich látkam, ktoré sú toxické alebo spôsobujú rakovinu
  • Vystavuje ich nebezpečnému žiareniu
  • Zahŕňa extrémne vysoké teploty, šum alebo vibrácie

Zahŕňa riziká, o ktorých je nepravdepodobné, že by sa im vyhli z dôvodu nedostatku skúseností alebo odbornej prípravy alebo nedostatočnej starostlivosti o bezpečnosť.

Potrebujete pomoc?