Školenia BOZP

Online kurz BOZP je určený na vstupné i pravidelné školenia o právnych a ostatných predpisoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Obsahuje zrozumiteľný výklad predpisov v BOZP aj prepojenie so súvisiacou legislatívou v aktuálnom znení, oboznámenie sa so všeobecnými rizikami pracovného prostredia, bezpečnými pracovnými postupmi a zásadami bezpečnej práce.

Didakticky aj graficky prepracovaný, názorný a prakticky zameraný výklad je sprevádzaný množstvom interakcií.

K dispozícii vo verziách pre vedúcich zamestnancov aj zamestnancov v slovenčine.

Školenia PO

Online kurz PO je určený na vstupné i pravidelné školenia o požiarnej ochrane (PO) pre všetky kategórie prevádzkovaných činností (bez zvýšeného požiarneho nebezpečnia, so zvýšeným aj vysokým požiarnym nebezpečenstvom).

Graficky prepracovanou, interaktívnou formou kurz zoznamuje najmä s právnymi predpismi v oblasti PO, povinnosťami zamestnancov, zásadami požiarnej prevencie na pracoviskách aj inde pri výkone pracovnej činnosti, druhy dokumentácie PO, správnymi postupmi pri hasení vr. druhov a použitie prostriedkov PO, spôsoby ohlásenia požiaru či postupy pri evakuácii alebo v krízových situáciách pri uväznení ohňom.

Miestne podmienky

K našim online kurzom školenia BOZP a PO ponúkame doplnenie o informovaní o miestnych podmienkach a špecifických BOZP a PO priamo v organizácii a na pracoviskách zákazníka.

Do vzdelávacej platfromy môžete sami doplniť ľubovoľné vlastné informácie, pravidlá či dokumentáciu BOZP a PO, alebo Vám radi miestne podmienky a špecifiká BOZP a PO spracujeme do interaktívneho online kurzu podobného tým našim.

Zdieľať tento článok:

Vyskúšajte náš bezplatný audit GDPR.

Meno alebo ID subjektu

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.

Podobné články