Často kladené otázky

Ľudia kladú veľa otázok ale len niektoré sú relevantné.

Ak je však aj tak veľká neznáma pre vás GDPR alebo BOZP, neváhajte nás kontaktovať.

čo je skratka gdpr
Často kladené otázky2022-09-18T09:32:09+02:00
Potrebujem baner s informáciou o cookies na svoj web?
Áno, pre všetkých, čo na web stránkach sledujú cookies je to povinné. Vyskúšajte baner cez nášho partnera: CookieYes
Je školenie ochrany údajov povinné pre zamestnancov?
Nie, avšak zamestnávateľ musí zabezpečiť u svojich zamestnancov aby vedeli ako narábať s osobnými údajmi.
Je potrebná dokumentácia pri spracúvaní údajov?
V závislosti od spracúvania údajov sú potrebné jednotlivé dokumenty ako napríklad súhlas dotknutej osoby so spracúvaním údajov a pod.
Musím pri objednávke používať súhlas dotknutej osoby so spracúvaním údajov?
Nie, pretože tam funguje právny základ osobitného zákona, ktorý povoľuje spracúvať fakturačné údaje pre vybavenie objednávky.
Mal by byť odopretý prístup zákazníkovi ktorý odmietol súhlas so spracúvaním osobných údajov?
Dotknuté osoby je udeliť jednoznačný a ničím nepodmienečný súhlas. Ak sa na spracovanie osobných údajov takýto súhlas potrebuje a subjekt tento súhlas neudelí, nemôže to byť dôvodom na odmietnutie poskytnúť službu, ak to samotná služba nevyžaduje. Konkrétny príklad u e-shope: ak poskytnem jej prevádzkovateľovi osobné údaje potrebné na zakúpenia výrobku, tak neudelenie súhlasu na zasielanie marketingových mailov nemôže byť dôvodom odmietnutia samotného zakúpení produktu.
Potrebujeme zodpovednú osobu?
Iba ak spracúvate údaje vo veľkom rozsahu napríklad 250 zamestnancov alebo klientov.
Je BOZP povinné?
Áno, pre všetkých zamestnávateľov. Keď pracujete sám ako živnostník, môžete dobrovoľne absolvovať školenie a vypracovať si dokumentáciu.
Takže to platí aj keď som len konateľ sám u seba aj zamestnaný?
Presne tak. V rámci BOZP zodpovedáte sami za seba, no pracovný úraz spôsobený vašou nepozornosťou alebo porušením BOZP vám môže spôsobiť ekonomické problémy. Týka sa to najmä spoločných pracovísk, kde spolupracujete so zamestnancami iných firiem či inými SZČO. Pre OPP je rozhodujúcim parametrom vykonávaná činnosť a jej miesto výkonu.
Ako často treba školenie BOZP teda?
Každé dva roky minimálne.
U predchádzajúceho zamestnávateľa som absolvoval školenie BOZP. Musím sa znovu školiť?
Áno, pretože charakter práce môže byť iný.
Aké typy bezpečnostných technikov poznáme?
Pre administratívu nemusí byť vo všeobecnosti bezpečnostný technik autorizovaný avšak všetky ostatné pracovné činnosti a hlavne školenie pracovníkov už rieši autorizovaný bezpečnostný technik.

Získajte príručku a staňte sa GDPR guru.

Neváhajte, množstvo je limitované

Tip: v Českom jazyku je úplne zadarmo

Príručka o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov