anonymizácia

Ochrana súkromia už od návrhu

Privacy by Design je koncept, ktorý je v dnešnej digitálnej dobe čoraz dôležitejší. Ide o prístup k ochrane údajov, ktorý sa zameriava na začlenenie aspektov ochrany súkromia do návrhu produktov, služieb a systémov od samého začiatku, a nie až dodatočne. Cieľom ochrany súkromia už od návrhu je aktívne chrániť súkromie jednotlivcov minimalizovaním zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov. V tomto článku sa budeme … Čítať viac

Biometria a GDPR: Čo potrebujete vedieť

V posledných rokoch sú biometrické technológie čoraz populárnejšie. Od skenerov odtlačkov prstov až po softvér na rozpoznávanie tváre sa tieto technológie používajú v najrôznejších odvetviach, od zdravotníctva až po bankovníctvo. S nárastom biometrických technológií však prichádza nový súbor výziev, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a bezpečnosť. V tomto článku preskúmame, ako všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) ovplyvňuje používanie biometrických údajov. Čo … Čítať viac

Súbory cookie a ako sa vyhnúť pokutám podľa nariadenia GDPR

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webových stránok ukladajú do zariadenia používateľa. Obsahujú informácie o správaní používateľa pri prehliadaní a jeho preferenciách. Hoci súbory cookie môžu zlepšiť používateľský zážitok, môžu tiež predstavovať riziko pre súkromie, ak sa nepoužívajú zodpovedne. Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) musia organizácie, ktoré používajú súbory cookie, spĺňať určité požiadavky, aby sa vyhli pokutám. … Čítať viac

GPS a GDPR: Čo potrebujete vedieť

Technológia globálneho polohového systému (GPS) sa stala neoddeliteľnou súčasťou nášho života, od navigačných aplikácií v našich smartfónoch až po sledovacie systémy v našich vozidlách. Používanie technológie GPS však vyvoláva aj dôležité obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov a bezpečnosti, najmä v súvislosti so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR). V tomto článku sa budeme zaoberať tým, ako GDPR ovplyvňuje používanie technológie GPS a … Čítať viac

Limity pre uchovávanie osobných údajov

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) sa osobné údaje nesmú uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú. To znamená, že podniky musia stanoviť lehoty na vymazanie osobných údajov, aby sa zabezpečil súlad s GDPR. V nariadení GDPR sa nestanovujú konkrétne lehoty na vymazanie osobných údajov, pretože lehoty budú závisieť od konkrétnych účelov, na ktoré sa údaje spracúvajú. Podniky … Čítať viac

Kamerový systém a GDPR

Kamerové systémy sú obľúbeným bezpečnostným opatrením, ktoré používajú mnohé podniky a organizácie na monitorovanie svojich priestorov a na zabránenie zločinu. Používanie kamerových systémov však musí byť v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), aby sa zabezpečila ochrana práv jednotlivcov na súkromie. V tomto článku sa budeme venovať kľúčovým aspektom používania kamerových systémov v súlade s nariadením GDPR. Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť Podľa … Čítať viac

GDPR a koronavírus ako postupovať

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je nariadenie, ktoré zaviedla Európska únia (EÚ) s cieľom chrániť súkromie jednotlivcov. Nariadenie GDPR sa vzťahuje na všetky organizácie, ktoré spracúvajú alebo nakladajú s osobnými údajmi občanov EÚ, bez ohľadu na to, či majú sídlo v EÚ alebo nie. V súvislosti s vypuknutím pandémie koronavírusu sa od organizácií vrátane škôl, podnikov a vládnych agentúr vyžaduje, aby pri … Čítať viac

Dotknutá osoba z pohľadu GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je nariadenie, ktoré zaviedla Európska únia (EÚ) s cieľom chrániť súkromie jednotlivcov. Jedným z kľúčových pojmov zavedených nariadením GDPR je pojem „dotknutá osoba“, známy aj ako „dotknutá osoba“. Pojem „dotknutá osoba“ označuje jednotlivca, ktorého osobné údaje sa spracúvajú. Môže ísť o zákazníkov, zamestnancov, návštevníkov webových stránok a iné osoby, ktorých osobné údaje organizácia zhromažďuje a používa. GDPR … Čítať viac

Aké sú výsledky kontrol GDPR zatiaľ vo svete?

V máji 2018 vstúpilo do platnosti všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), ktorého cieľom je posilniť zákony o ochrane údajov v celej Európskej únii. Toto nariadenie je v platnosti už takmer tri roky a mnohé krajiny na celom svete zaviedli podobné zákony na ochranu osobných údajov svojich občanov. V dôsledku toho došlo k významnému vplyvu na podniky aj spotrebiteľov. V tomto článku sa … Čítať viac