Bezpečnosť a práca v kancelárii

Bezpečnosť a práca v kancelárii

Čas čítania: < 1 min Čo vykonáva pracovník kancelárie? Pracovníci úradu môžu písať alebo podávať dokumenty, korešpondenciu, správy, výkazy a iné materiály. Ich pracovisko je okrem iného vybavenie počítačom / laptopom / klávesnicou a telefónom. Aké sú niektoré...
Bezpečnosť v domácnosti

Bezpečnosť v domácnosti

Čas čítania: < 1 min O domove sa často hovorí ako o oáze pokoja. Je to však naozaj tak? Občas je potrebné si dávať pozor, aj keď ste doma. O aké prípady ide? Upratovanie  Počas toho, ako sa snažíte dostať váš dom do poriadku a dôkladne ho vyčistiť, nezabúdajte na...
Mladí zamestnanci a bezpečnosť na prevádzke

Mladí zamestnanci a bezpečnosť na prevádzke

Čas čítania: < 1 min K mladým zamestnancom patria – študenti, ktorí pracujú v ich voľnom čase (pred alebo po školských hodinách a počas víkendov a sviatkov) Študenti, ktorí sa uchádzajú o pracovné stáže  Mladé osoby, ktoré ukončili povinné vzdelávanie a...
Čo je to BOZP?

Čo je to BOZP?

Čas čítania: 2 min BOZP je multidisciplinárnou oblasťou týkajúcou sa bezpečnosti, zdravia a blahobytu ľudí pri práci. Ciele BOZP zahŕňajú podporu bezpečného a zdravého pracovného prostredia. Môže tiež chrániť spolupracovníkov, rodinných príslušníkov, zamestnávateľov,...
Povinnosti zamestnávateľa pri dodržiavaní BOZP

Povinnosti zamestnávateľa pri dodržiavaní BOZP

Čas čítania: 2 min Podľa zákona o BOZP majú zamestnávatelia zodpovednosť za zabezpečenie bezpečného pracoviska. Toto je stručný prehľad kľúčových zodpovedností zamestnávateľov: Udržiavať pracovisko bez rizika závažných nebezpečenstiev a dodržiavať normy, predpisy a...
Správne dodržiavanie BOZP

Správne dodržiavanie BOZP

Čas čítania: < 1 min BOZP je kľúčovou povinnosťou, ktorú zamestnávateľ voči zamestnancovi má. Čo teda patrí k všeobecným povinnostiam v oblasti BOZP? K základným povinnostiam patria: posúdenie zamestnanca, jeho schopností, veku, celkového zdravotného stavu a...