dotknuté osoby

GDPR vzor – pre a proti

Vzorové dokumenty týkajúce sa GDPR, ktoré sú často dostupné online, môžu byť užitočným východiskom alebo referenčným bodom pre organizácie, ale majú aj niektoré obmedzenia.

Sprostredkovateľská zmluva v GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) vyžaduje, aby každá organizácia, ktorá spracúva osobné údaje v mene inej organizácie (prevádzkovateľa), mala uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu, v ktorej sú uvedené konkrétne požiadavky na spracúvanie údajov. Táto zmluva je známa ako zmluva so sprostredkovateľom. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo je zmluva so sprostredkovateľom, prečo je dôležitá a čo by mala takáto zmluva obsahovať. Čo … Čítať viac

Informačná povinnosť

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) sú organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje, povinné poskytovať jednotlivcom určité informácie o svojich činnostiach spracúvania údajov. Ide o tzv. informačnú povinnosť. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo je informačná povinnosť, aké informácie sa musia poskytovať a ako môžu organizácie zabezpečiť splnenie tejto požiadavky. Čo je informačná povinnosť? Informačná povinnosť je požiadavka podľa GDPR, aby … Čítať viac

Ochrana súkromia už od návrhu

Privacy by Design je koncept, ktorý je v dnešnej digitálnej dobe čoraz dôležitejší. Ide o prístup k ochrane údajov, ktorý sa zameriava na začlenenie aspektov ochrany súkromia do návrhu produktov, služieb a systémov od samého začiatku, a nie až dodatočne. Cieľom ochrany súkromia už od návrhu je aktívne chrániť súkromie jednotlivcov minimalizovaním zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov. V tomto článku sa budeme … Čítať viac

Kedy používať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V dnešnom svete sú osobné údaje cenným tovarom. Spoločnosti a organizácie zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje na rôzne účely, napríklad na marketing, výskum a analýzu. S rastúcim množstvom zhromažďovaných osobných údajov je však nevyhnutné zabezpečiť, aby spracovanie osobných údajov bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Jedným zo spôsobov, ako to zabezpečiť, je získať súhlas dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním osobných údajov je zákonnou požiadavkou … Čítať viac

Pokuty a sankcie vyplývajúce z nariadenia GDPR: Čo musia podniky vedieť

Od zavedenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) v máji 2018 môžu podniky, ktoré nedodržia toto nariadenie, čeliť značným pokutám a sankciám. V tomto článku sa budeme venovať pokutám a sankciám vyplývajúcim z nariadenia GDPR a tomu, čo musia podniky vedieť, aby sa im vyhli. Podľa nariadenia GDPR môžu podnikom za závažné porušenie nariadenia hroziť pokuty až do výšky 4 % ich globálneho … Čítať viac

Výzvy spojené s implementáciou nariadenia GDPR v odvetví zdravotníctva

Odvetvie zdravotníctva je jedným zo sektorov, ktoré narábajú s obrovským množstvom osobných údajov, čo ho robí veľmi zraniteľným voči porušeniu ochrany údajov. Preto bolo zavedenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) v zdravotníctve významným krokom k ochrane súkromia pacientov. Pri zavádzaní nariadenia GDPR v odvetví zdravotníctva sa však vyskytli významné problémy. V tomto článku sa budeme zaoberať výzvami pri implementácii nariadenia GDPR v … Čítať viac

Čo je správca hesiel?

V dnešnej digitálnej dobe je čoraz dôležitejšie používať silné a jedinečné heslá pre všetky naše online účty. Zapamätať si množstvo zložitých hesiel však môže byť náročné. Práve tu prichádzajú na rad správcovia hesiel – ukladajú všetky vaše heslá na jednom bezpečnom mieste a v prípade potreby uľahčujú prístup k nim. Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o správcoch hesiel a prečo by ste … Čítať viac