GDPR

wbpmc 11

Informačná povinnosť

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) sú organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje, povinné poskytovať jednotlivcom určité informácie o svojich činnostiach spracúvania údajov. Ide o tzv. informačnú povinnosť. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo je informačná povinnosť, aké informácie sa musia poskytovať a ako môžu organizácie zabezpečiť splnenie tejto požiadavky. Čo je informačná povinnosť? Informačná povinnosť je požiadavka podľa GDPR, aby … Čítať viac

wbpmc 14

Čo to je: Privacy Shield?

Štít na ochranu súkromia je rámec, ktorý v roku 2016 vytvorili Európska únia (EÚ) a Spojené štáty (USA) s cieľom upraviť prenos osobných údajov medzi týmito dvoma regiónmi. Rámec bol vytvorený s cieľom poskytnúť právny základ pre prenos osobných údajov z EÚ do USA, ktorý bol potrebný pre fungovanie mnohých podnikov. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo bol Privacy Shield, prečo … Čítať viac

wbpmc 16

Ochrana súkromia už od návrhu

Privacy by Design je koncept, ktorý je v dnešnej digitálnej dobe čoraz dôležitejší. Ide o prístup k ochrane údajov, ktorý sa zameriava na začlenenie aspektov ochrany súkromia do návrhu produktov, služieb a systémov od samého začiatku, a nie až dodatočne. Cieľom ochrany súkromia už od návrhu je aktívne chrániť súkromie jednotlivcov minimalizovaním zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov. V tomto článku sa budeme … Čítať viac

wbpmc 17

Kedy používať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V dnešnom svete sú osobné údaje cenným tovarom. Spoločnosti a organizácie zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje na rôzne účely, napríklad na marketing, výskum a analýzu. S rastúcim množstvom zhromažďovaných osobných údajov je však nevyhnutné zabezpečiť, aby spracovanie osobných údajov bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Jedným zo spôsobov, ako to zabezpečiť, je získať súhlas dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním osobných údajov je zákonnou požiadavkou … Čítať viac

wbpmc 18

Test proporcionality

Vo svete ochrany údajov a súkromia je všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) jedným z najvýznamnejších právnych rámcov, ktoré musia organizácie dodržiavať. GDPR okrem iných svojich ustanovení vyžaduje, aby spracovanie osobných údajov bolo primerané účelu, na ktorý sa zhromažďujú. Toto je známe ako test proporcionality a je to kľúčový aspekt dodržiavania nariadenia GDPR. Test proporcionality vyžaduje, aby organizácie zabezpečili, že osobné údaje, ktoré … Čítať viac

wbpmc 22

Ako GDPR zmenilo prostredie ochrany osobných údajov v Európe

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) bolo zavedené v máji 2018 a odvtedy zmenilo prostredie ochrany osobných údajov v Európe. Toto nové nariadenie poskytuje jednotlivcom väčšiu kontrolu nad ich osobnými údajmi, čo viedlo k zvýšeniu transparentnosti a zodpovednosti spoločností, ktoré s týmito údajmi nakladajú. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, ako nariadenie GDPR ovplyvnilo ochranu osobných údajov v Európe. Jednou z najvýznamnejších … Čítať viac

nariadenie GDPR

Pokuty a sankcie vyplývajúce z nariadenia GDPR: Čo musia podniky vedieť

Od zavedenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) v máji 2018 môžu podniky, ktoré nedodržia toto nariadenie, čeliť značným pokutám a sankciám. V tomto článku sa budeme venovať pokutám a sankciám vyplývajúcim z nariadenia GDPR a tomu, čo musia podniky vedieť, aby sa im vyhli. Podľa nariadenia GDPR môžu podnikom za závažné porušenie nariadenia hroziť pokuty až do výšky 4 % ich globálneho … Čítať viac

wbpmc 20

Výzvy spojené s implementáciou nariadenia GDPR v odvetví zdravotníctva

Odvetvie zdravotníctva je jedným zo sektorov, ktoré narábajú s obrovským množstvom osobných údajov, čo ho robí veľmi zraniteľným voči porušeniu ochrany údajov. Preto bolo zavedenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) v zdravotníctve významným krokom k ochrane súkromia pacientov. Pri zavádzaní nariadenia GDPR v odvetví zdravotníctva sa však vyskytli významné problémy. V tomto článku sa budeme zaoberať výzvami pri implementácii nariadenia GDPR v … Čítať viac

wbpmc 19

GDPR a budúcnosť marketingu: Ako sa podniky môžu prispôsobiť novej realite

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) zmenilo spôsob, akým podniky zhromažďujú, uchovávajú a spracúvajú osobné údaje. V dôsledku toho sa obchodníci musia prispôsobiť tejto novej realite, aby zabezpečili súlad s požiadavkami GDPR. V tomto článku sa budeme zaoberať nariadením GDPR a budúcnosťou marketingu a tým, ako sa podniky môžu prispôsobiť novej realite. Jedným z najvýznamnejších vplyvov nariadenia GDPR na marketing je požiadavka výslovného … Čítať viac

wbpmc 27

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov

S rastúcim významom ochrany osobných údajov a ich bezpečnosti si organizácie čoraz viac uvedomujú svoju zodpovednosť za ochranu osobných údajov. Jedným z kľúčových nástrojov na zabezpečenie súladu s predpismi o ochrane údajov, ako je napríklad všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), je posúdenie vplyvu na ochranu údajov (DPIA). V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo je DPIA, kedy sa vyžaduje a ako … Čítať viac