implementácia GDPR

GDPR vzor – pre a proti

Vzorové dokumenty týkajúce sa GDPR, ktoré sú často dostupné online, môžu byť užitočným východiskom alebo referenčným bodom pre organizácie, ale majú aj niektoré obmedzenia.

Ako GDPR súvisí so smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách?

Ochrana údajov a súkromia sú čoraz dôležitejšie, pretože technológie sa neustále vyvíjajú a digitálne prostredie sa rozširuje. Dva kľúčové predpisy, ktoré sa zaoberajú týmito otázkami v Európskej únii, sú všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a smernica o súkromí a elektronických komunikáciách. Hoci cieľom oboch nariadení je chrániť súkromie jednotlivcov, slúžia na rôzne účely a majú jedinečné oblasti zamerania. V tomto článku preskúmame, … Čítať viac

Umelá inteligencia a GDPR. Ako spolu súvisia?

Nástup umelej inteligencie (AI) vyvolal obavy z možného vplyvu na ochranu súkromia a údajov. V reakcii na to sa vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR) stanovujú osobitné požiadavky na používanie systémov AI, ktoré spracúvajú osobné údaje. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, ako sa AI a GDPR prelínajú, výzvami a prínosmi dodržiavania AI a GDPR a osvedčenými postupmi pre organizácie na … Čítať viac

Vzor GDPR pre a proti

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) vyžaduje, aby organizácie dokumentovali svoje činnosti spracovania údajov s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením. Na zjednodušenie procesu dokumentácie sa niektoré organizácie môžu rozhodnúť použiť vzory dokumentácie GDPR. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo sú to vzory dokumentácie GDPR, aké sú ich výhody a nevýhody a či sú pre organizácie vhodným riešením na splnenie požiadaviek … Čítať viac

Čo to je: Privacy Shield?

Štít na ochranu súkromia je rámec, ktorý v roku 2016 vytvorili Európska únia (EÚ) a Spojené štáty (USA) s cieľom upraviť prenos osobných údajov medzi týmito dvoma regiónmi. Rámec bol vytvorený s cieľom poskytnúť právny základ pre prenos osobných údajov z EÚ do USA, ktorý bol potrebný pre fungovanie mnohých podnikov. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo bol Privacy Shield, prečo … Čítať viac

Test proporcionality

Vo svete ochrany údajov a súkromia je všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) jedným z najvýznamnejších právnych rámcov, ktoré musia organizácie dodržiavať. GDPR okrem iných svojich ustanovení vyžaduje, aby spracovanie osobných údajov bolo primerané účelu, na ktorý sa zhromažďujú. Toto je známe ako test proporcionality a je to kľúčový aspekt dodržiavania nariadenia GDPR. Test proporcionality vyžaduje, aby organizácie zabezpečili, že osobné údaje, ktoré … Čítať viac

Biometria a GDPR: Čo potrebujete vedieť

V posledných rokoch sú biometrické technológie čoraz populárnejšie. Od skenerov odtlačkov prstov až po softvér na rozpoznávanie tváre sa tieto technológie používajú v najrôznejších odvetviach, od zdravotníctva až po bankovníctvo. S nárastom biometrických technológií však prichádza nový súbor výziev, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a bezpečnosť. V tomto článku preskúmame, ako všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) ovplyvňuje používanie biometrických údajov. Čo … Čítať viac

Súbory cookie a ako sa vyhnúť pokutám podľa nariadenia GDPR

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webových stránok ukladajú do zariadenia používateľa. Obsahujú informácie o správaní používateľa pri prehliadaní a jeho preferenciách. Hoci súbory cookie môžu zlepšiť používateľský zážitok, môžu tiež predstavovať riziko pre súkromie, ak sa nepoužívajú zodpovedne. Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) musia organizácie, ktoré používajú súbory cookie, spĺňať určité požiadavky, aby sa vyhli pokutám. … Čítať viac