Pracovná zdravotná služba 2020

Pracovná zdravotná služba 2020

Pracovná zdravotná služba – Už od 1.8.2014 platí na území Slovenskej republiky novela Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. V rámci nej musia všetci zamestnávatelia pre svojich zamestnancov zabezpečovať pracovnú zdravotnú...
GDPR 2020

GDPR 2020

Väčšina podnikov na celom svete upravila politiku údajov pre GDPR 2020, všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktoré v roku 2018 predložila Európska únia. GDPR priniesol prísne požiadavky na to, ako sa s občanmi Európskej únie musí zaobchádzať s osobnými údajmi....
Plán kontrol GDPR

Plán kontrol GDPR

Plán kontrol GDPR pre nasledujúce roky je uvedený na web stránke úradu na ochranu osobných údajov. Kontrolovaný orgán v roku 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Kontrola sa bude týkať národnej časti vízového informačného...
GDPR aktualizácia dokumentácie

GDPR aktualizácia dokumentácie

GDPR aktualizácia. Za aktualizáciu informácii o GDPR bude zodpovedať Data Protection officer (DPO). Bude to osoba, ktorá bude plne zodpovedať za ochranu a spracovanie osobných údajov. Každý podnik ju musí vymenovať. Údaje si vyžadujú pravidelnú aktualizáciu...
GDPR zodpovedná osoba

GDPR zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba, úradník pre ochranu údajov Jednou z hlavných noviniek, ktoré prináša GDPR, je povinnosť určených subjektov určiť zodpovednú osobu alebo úradníka pre ochranu údajov (úradník pre ochranu údajov DPO), ktorý bude dohliadať na procesy súvisiace s ochranou...
Čo je GDPR?

Čo je GDPR?

Čo je GDPR? Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) sa automaticky uplatňuje vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie, na rozdiel od smernice, ktorá vyžaduje, aby členské štáty vypracovali vnútroštátne zákony na presadzovanie svojich pravidiel. Dňa 25....
GDPR a organizácie

GDPR a organizácie

GDPR a organizácie. Aké sú prínosy v oblasti ochrany osobných údajov? EÚ dosiahla politickú dohodu o reforme pravidiel ochrany údajov. Nový súbor pravidiel nielenže dáva občanom kontrolu nad ich osobnými údajmi, ale poskytuje aj mnohé výhody a príležitosti pre...
GDPR a školy

GDPR a školy

GDPR a školy. V posledných mesiacoch sme mali možnosť spozorovať tie isté štyri písmená v médiách: GDPR. Zvýšenie výskytu tejto skratky vyvolalo zvedavosť toho, čo to môže znamenať a prečo sa to spomína stále častejšie. Po krátkom časom sa ukázalo, že platí nové...
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a zákon č. 122/2013 Z.z. kladie množstvo požiadaviek na podnikateľské subjekty. Jedna z hlavných povinnosti je vypracovanie bezpečnostného projektu. Táto povinnosť sa týka takmer všetkých firiem, ktoré spracovávajú osobné údaje ako napr. mzdy,...