Osobné údaje

Ako GDPR súvisí so smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách?

Ochrana údajov a súkromia sú čoraz dôležitejšie, pretože technológie sa neustále vyvíjajú a digitálne prostredie sa rozširuje. Dva kľúčové predpisy, ktoré sa zaoberajú týmito otázkami v Európskej únii, sú všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a smernica o súkromí a elektronických komunikáciách. Hoci cieľom oboch nariadení je chrániť súkromie jednotlivcov, slúžia na rôzne účely a majú jedinečné oblasti zamerania. V tomto článku preskúmame, … Čítať viac

Umelá inteligencia a GDPR. Ako spolu súvisia?

Nástup umelej inteligencie (AI) vyvolal obavy z možného vplyvu na ochranu súkromia a údajov. V reakcii na to sa vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR) stanovujú osobitné požiadavky na používanie systémov AI, ktoré spracúvajú osobné údaje. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, ako sa AI a GDPR prelínajú, výzvami a prínosmi dodržiavania AI a GDPR a osvedčenými postupmi pre organizácie na … Čítať viac

Aký je rozdiel medzi pseudonymizáciou a anonymizáciou?

V dnešnej digitálnej dobe sa ochrana osobných údajov stala hlavným problémom jednotlivcov aj organizácií. S rastúcim počtom prípadov porušenia ochrany údajov a kybernetických útokov rastie potreba zaviesť opatrenia na ochranu osobných údajov. Dve takéto opatrenia sú pseudonymizácia a anonymizácia osobných údajov. Hoci sa tieto pojmy často používajú zameniteľne, majú rôzny význam a dôsledky. V tomto článku sa budeme zaoberať rozdielmi medzi pseudonymizáciou a … Čítať viac

Kedy možno použiť oprávnený záujem a kedy nie

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) existuje šesť právnych základov na spracovanie osobných údajov. Jedným z týchto právnych základov je oprávnený záujem. V tomto článku sa dozviete, kedy ho možno použiť ako právny základ na spracúvanie osobných údajov a kedy nie. Čo je oprávnený záujem? Je to právny základ na spracúvanie osobných údajov, ak má prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ oprávnený záujem na spracúvaní … Čítať viac

Informačná povinnosť

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) sú organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje, povinné poskytovať jednotlivcom určité informácie o svojich činnostiach spracúvania údajov. Ide o tzv. informačnú povinnosť. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo je informačná povinnosť, aké informácie sa musia poskytovať a ako môžu organizácie zabezpečiť splnenie tejto požiadavky. Čo je informačná povinnosť? Informačná povinnosť je požiadavka podľa GDPR, aby … Čítať viac

Kedy používať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V dnešnom svete sú osobné údaje cenným tovarom. Spoločnosti a organizácie zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje na rôzne účely, napríklad na marketing, výskum a analýzu. S rastúcim množstvom zhromažďovaných osobných údajov je však nevyhnutné zabezpečiť, aby spracovanie osobných údajov bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Jedným zo spôsobov, ako to zabezpečiť, je získať súhlas dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním osobných údajov je zákonnou požiadavkou … Čítať viac

Ako GDPR zmenilo prostredie ochrany osobných údajov v Európe

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) bolo zavedené v máji 2018 a odvtedy zmenilo prostredie ochrany osobných údajov v Európe. Toto nové nariadenie poskytuje jednotlivcom väčšiu kontrolu nad ich osobnými údajmi, čo viedlo k zvýšeniu transparentnosti a zodpovednosti spoločností, ktoré s týmito údajmi nakladajú. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, ako nariadenie GDPR ovplyvnilo ochranu osobných údajov v Európe. Jednou z najvýznamnejších … Čítať viac

GDPR a budúcnosť marketingu: Ako sa podniky môžu prispôsobiť novej realite

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) zmenilo spôsob, akým podniky zhromažďujú, uchovávajú a spracúvajú osobné údaje. V dôsledku toho sa obchodníci musia prispôsobiť tejto novej realite, aby zabezpečili súlad s požiadavkami GDPR. V tomto článku sa budeme zaoberať nariadením GDPR a budúcnosťou marketingu a tým, ako sa podniky môžu prispôsobiť novej realite. Jedným z najvýznamnejších vplyvov nariadenia GDPR na marketing je požiadavka výslovného … Čítať viac

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov

S rastúcim významom ochrany osobných údajov a ich bezpečnosti si organizácie čoraz viac uvedomujú svoju zodpovednosť za ochranu osobných údajov. Jedným z kľúčových nástrojov na zabezpečenie súladu s predpismi o ochrane údajov, ako je napríklad všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), je posúdenie vplyvu na ochranu údajov (DPIA). V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo je DPIA, kedy sa vyžaduje a ako … Čítať viac

Kybernetická bezpečnosť a GDPR

Kybernetická bezpečnosť sa stala kľúčovým aspektom nášho moderného digitálneho sveta. Vzhľadom na rastúci počet kybernetických útokov na jednotlivcov, podniky a vlády sa stalo dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sa kybernetická bezpečnosť stala prioritou. Kybernetická bezpečnosť je postup ochrany digitálnych zariadení, sietí a citlivých informácií pred neoprávneným prístupom, krádežou a poškodením. V tomto článku sa budeme venovať dôležitosti kybernetickej bezpečnosti a jej významu v … Čítať viac