posúdenie vplyvu na ochranu údajov

Umelá inteligencia a GDPR. Ako spolu súvisia?

Vzťah medzi umelou inteligenciou (AI) a GDPR (Všeobecným nariadením o ochrane údajov) je dôležitý, pretože AI často spracúva obrovské množstvo osobných údajov a môže sa stávať nástrojom na rozhodovanie, čo môže mať vplyv na jednotlivcov.

Vzor GDPR pre a proti

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) vyžaduje, aby organizácie dokumentovali svoje činnosti spracovania údajov s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením. Na zjednodušenie procesu dokumentácie sa niektoré organizácie môžu rozhodnúť použiť vzory dokumentácie GDPR. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo sú to vzory dokumentácie GDPR, aké sú ich výhody a nevýhody a či sú pre organizácie vhodným riešením na splnenie požiadaviek … Čítať viac

Aký je rozdiel medzi pseudonymizáciou a anonymizáciou?

V dnešnej digitálnej dobe sa ochrana osobných údajov stala hlavným problémom jednotlivcov aj organizácií. S rastúcim počtom prípadov porušenia ochrany údajov a kybernetických útokov rastie potreba zaviesť opatrenia na ochranu osobných údajov. Dve takéto opatrenia sú pseudonymizácia a anonymizácia osobných údajov. Hoci sa tieto pojmy často používajú zameniteľne, majú rôzny význam a dôsledky. V tomto článku sa budeme zaoberať rozdielmi medzi pseudonymizáciou a … Čítať viac

Kedy možno použiť oprávnený záujem a kedy nie

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) existuje šesť právnych základov na spracovanie osobných údajov. Jedným z týchto právnych základov je oprávnený záujem. V tomto článku sa dozviete, kedy ho možno použiť ako právny základ na spracúvanie osobných údajov a kedy nie. Čo je oprávnený záujem? Je to právny základ na spracúvanie osobných údajov, ak má prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ oprávnený záujem na spracúvaní … Čítať viac

Ako GDPR zmenilo prostredie ochrany osobných údajov v Európe

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) bolo zavedené v máji 2018 a odvtedy zmenilo prostredie ochrany osobných údajov v Európe. Toto nové nariadenie poskytuje jednotlivcom väčšiu kontrolu nad ich osobnými údajmi, čo viedlo k zvýšeniu transparentnosti a zodpovednosti spoločností, ktoré s týmito údajmi nakladajú. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, ako nariadenie GDPR ovplyvnilo ochranu osobných údajov v Európe. Jednou z najvýznamnejších … Čítať viac

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov

S rastúcim významom ochrany osobných údajov a ich bezpečnosti si organizácie čoraz viac uvedomujú svoju zodpovednosť za ochranu osobných údajov. Jedným z kľúčových nástrojov na zabezpečenie súladu s predpismi o ochrane údajov, ako je napríklad všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), je posúdenie vplyvu na ochranu údajov (DPIA). V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo je DPIA, kedy sa vyžaduje a ako … Čítať viac

Kontrolný zoznam GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je nariadenie, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018. GDPR upravuje spracovanie osobných údajov fyzických osôb v Európskej únii (EÚ) a má ďalekosiahle dôsledky pre podniky, ktoré tieto údaje spracúvajú. Jednou z kľúčových požiadaviek nariadenia GDPR je, že podniky musia dodržiavať súbor pravidiel a postupov na ochranu súkromia fyzických osôb. Tu prichádza na rad kontrolný zoznam GDPR. V … Čítať viac

Súlad s GDPR pre eshopy

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je súbor predpisov, ktoré upravujú zhromažďovanie, spracovanie, uchovávanie a zdieľanie osobných údajov fyzických osôb v Európskej únii (EÚ). Ak ste firma pôsobiaca v oblasti elektronického obchodu v EÚ, je dôležité, aby ste dodržiavali nariadenie GDPR, aby ste sa vyhli nákladným pokutám a poškodeniu svojej povesti. V tomto článku sa budeme venovať niektorým kľúčovým aspektom pre podniky elektronického … Čítať viac

Aktualizácia dokumentácie GDPR je pre organizácie nevyhnutnosťou

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je komplexný zákon o ochrane údajov, ktorý v Európskej únii (EÚ) nadobudol účinnosť 25. mája 2018. Jeho cieľom je chrániť osobné údaje občanov EÚ stanovením prísnych noriem pre to, ako organizácie s týmito údajmi zaobchádzajú, ako ich uchovávajú a spracúvajú. Vzťahuje sa na všetky organizácie, ktoré zhromažďujú alebo spracúvajú osobné údaje občanov EÚ, bez ohľadu na to, … Čítať viac