Whistleblowing je termín, ktorý sa používa, keď osoba odovzdáva informácie o priestupkoch, ako je korupcia, sexuálne obťažovanie… Tento výraz má pôvod v anglickom slovnom spojnom spojení „blow the whistle“. 

V nadnárodných spoločnostiach sa tieto mechanizmy považujú za štandardné a umožnia udržať lepšiu úroveň firemnej kultúry. Zároveň Whistleblowing chráni meno danej spoločnosti. Úrad, ktorý sa stára o tento zákon nájdete tu.

Whistleblower je človek, ktorý ohlási nezákonnú činnosť zamestnávateľa vládnym orgánom či orgánom činným v trestnom konaní.

Ak potrebujete pomoc, môžete využiť služby technického a personálneho servisu, ktoré vás uvedú do problematiky. Ich náplňou bude:

 • nájsť osobu, ktorá bude zodpovedná a splní zamestnávateľove úlohy v súlade s platným zákonom pre Whistleblowing
 • garantovať diskrétnosť o identite oznamovateľa pre Whistleblowing
 • overiť všetky oznámenia do 90 dní od prijatia
 • podať informáciu oznamovateľovi o výsledku preverenia daného oznamenia. V prípade prijatia tak urobiť do 10 dní od preverenia
 • evidovať dané oznámenia
 • minimálne počas rozhrania 3 rokov od termínu doručenia oznámenia je nutné disponovať evidenciou oznámení
 • sprístupňovať informácie o internom systéme, ktorý preveruje oznámenia
 • uverejniť označenie osoby, ktorá je zodpovedná a taktiež uverejniť metódy podania oznámenia pre každého zamestnanca
 • garantovať, aby aspoň jedna z metód podania oznámenia bola v kuse sprístupnená
 • vydať interný predpis, ktorý určuje detaily o podaní, preverovaní daných oznámení a o oprávneniach osoby, ktorá je zodpovedná
 • oboznámiť oznamovateľa a ukázať mu samotný výsledok preverovania jeho oznámenia 
 • prijímať adekvátne organizačné aj technické opatrenia na zabezpečenie skutočnosti, že interný systém na preverovanie oznámení je vykonávaný v súlade so zákonom.

Zdieľať tento článok:

Vyskúšajte náš bezplatný audit GDPR.

Meno alebo ID subjektu

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.

Konzultácia
0919 888 880

Podobné články