Dodržiavanie BOZP je kľúčovou povinnosťou, ktorú zamestnávateľ voči zamestnancovi má. Čo teda patrí k všeobecným povinnostiam v oblasti BOZP? K základným povinnostiam patria: posúdenie zamestnanca, jeho schopností, veku, celkového zdravotného stavu a kvalifikácie. Na základe týchto atribútov je zamestnanec priradený na odpovedajúcu prácu.

Okrem toho, povinnosťou zamestnávateľa je zlepšovať podmienky v pracovnom prostredí. V prípade zmeny zdravotného stavu zamestnanca je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú pracovnú pozíciu, ktorá bude zohľadňovať zdravotný stav zamestnanca. Zamestnanci by mali ovládať postup v krízovej situácii, čiže v momente, keď príde k úrazu alebo k poškodeniu zdravia. Taktiež by mali ovládať metódy, ako sa zachovať počas krízovej situácie, napríklad pri požiari.

Kedy sú nevyhnutné školenia BOZP pre zamestnancov?

Zamestnanci by mali prejsť školením BOZP ihneď pri nástupe do práce. To sa tiež týka zmeny práce, pracovnej pozície alebo pri zmene pracoviska.

Ak sa v pracovnom prostredí zavádza nová technológia, nový prostriedok alebo nové pracovné postupy je nutné zabezpečiť školenie.

Každý zamestnávateľ vykonáva školenie o BOZP buď sám alebo túto úlohu prenechá zamestnancom, iným fyzickým osobám alebo externej firme. V prípade, že to povaha práce vyžaduje, zamestnávateľ je povinný bezplatne poskytnúť pracovný odev a obuv a v pravidelných intervaloch ich meniť za nové. Zamestnávateľ musí zabezpečiť dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky a pitný režim. 

Čo sa týka kontroly, zamestnávateľ môže požiadať zamestnanca o vykonanie dychovej skúšky, aby si overil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Každý zamestnanec by si mal dávať pozor aj na priestory, kde platí prísny zákaz fajčenia. BOZP je povinnou súčasťou každej práce a dodržiavanie predpisov tvorí podstatu pre správne fungovanie v každom pracovnom odvetví.

Zdieľať tento článok:

Vyskúšajte náš bezplatný audit GDPR.

Meno alebo ID subjektu

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.

Konzultácia
0919 888 880

Podobné články