Eshop podmienky (VOP) sú informácie poskytované zákazníkovi, aby sa vedel lepšie rozhodnúť, či u vás daný tovar zakúpi. Ide o všetky údaje, ktoré sú požadované zákonom a taktiež sú to podmienky nákupu vo vašom e-shope.

Majiteľ e-shopu uzatvára s klientom zmluvu, ktorá je uzatvorená na diaľku. Takáto zmluva sa definuje ako zmluva medzi predávajúcim a medzi spotrebiteľom, ktorá je uzavretá prostredníctvom len jedného alebo viacerých nástrojov, ktoré sú potrebné pri diaľkovej komunikácii, a to bez fyzickej prítomnosti predávajúceho a jeho klienta.

Predtým než klient dokončí objednávku, obchodník vyžaduje od klienta súhlas s obchodnými podmienkami. Na čo však netreba zabúdať je fakt, že podmieňovanie objednávok súhlasom s obchodnými podmienkami e-shopu je neprípustné. Nie je možné, aby ste klienta nútili, aby s týmito podmienkami súhlasil. Danú požiadavku nesmiete uvádzať v obchodných podmienkach. To znamená, že v nich nemôžete mať uvedenú formulku – „odoslaním objednávky zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami“.

Ako mať správne vypracované Eshop podmienky? 

Buď si ich vypracujete sami alebo si ich dáte vypracovať. Zvýšenú ostražitosť venujte rôznym šablónam a vzorom kolujúcich po internete. Tieto vzory nemusia byť dávno aktuálne, a preto nespĺňajú aktuálne požiadavky o ochrane spotrebiteľa. Taktiež sa vyhýbajte kopírovaniu obchodných podmienok od iných e-shopov, pretože nikdy neviete, či práve obchodné podmienky iného e-shopu nie sú chybné.

Neobmedzujte klienta v Eshop podmienkach

Do obchodných podmienok smiete začleniť čokoľvek, avšak je nemožné, aby to odporovalo zákonu. V žiadnom prípade nesmiete klientovi klásť podmienky a obmedzenia, ktoré sú nad rámec zákona. Ak je v praxi zákonná lehota na odstup od zmluvy 14 dní, nemôžete ju ani skrátiť, ani predĺžiť. V prípade, že v obchodných podmienkach neuvádzate informácie, ktoré sú stanovené zákonom, tak v tom prípade porušujete nielen zákon, ale poskytujete klientovi väčšie práva. Tieto práva tak môžu mať neblahý vplyv na vývin vášho biznisu.

Napríklad, ak klientovi nedáte informáciu o odstúpení zmluvy bez udania dôvodu, tak mu začne plynúť lehota až vtedy, keď mu danú informáciu podáte. Nesplnili ste si túto povinnosť? Klient má tak právo odstúpiť od zmluvy na jeden rok, čiže 12 mesiacov a 14 dní.

Spotrebiteľa taktiež nemôžete obmedzovať, aby vám vrátil tovar nepoužitý a neotvorený. Spotrebiteľ má na to právo. Taktiež nesmiete požadovať od spotrebiteľa, aby tovar začal reklamovať v pôvodnom obale.

Zdieľať tento článok:

Vyskúšajte náš bezplatný audit GDPR.

Meno alebo ID subjektu

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.

Konzultácia
0919 888 880

Podobné články