GDPR 2021 rok bol v rámci ochrany osobných údajov značne turbulentný. Informácie o GDPR sa neustále zvyšujú, a to v každej členskej krajine EÚ. Čo prinesie rok 2021?

Najmä tento rok bol v oblasti GDPR dôležitý, a to kvôli pretrvávajúcej pandémii. GDPR 2021 roku ráta aj so situáciou, že môže spracovať údaje o zdraví. Povinnosti teraz majú zamestnávatelia. Tí riešili, či môžu zamestnancov merať teplotu či uchovať dané osobitné kategórie osobných údajov.

Medzinárodné spoločnosti čelili zrušeniu „Privacy Shield“. Spoločnosti, ktoré obchodovali s firmami z UK sa pripravovali na BREXIT. Inovácie sa týkali aj kybernetickej bezpečnosti. Čo sa týka bezpečnosti, ide o métu GDPR. V rámci požiadaviek na bezpečnosť sa zvýšili aj sankcie až o 300 % v porovnaní rokov 2019-2020.

GDPR 2021

Brexit sa skončil a Spojené kráľovstvo už nie je súčasťou Európskej únie. To znamená, že všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) sa na Spojené kráľovstvo už na domácom trhu nevzťahuje, ako tomu bolo od nadobudnutia účinnosti v máji 2018, keď bolo Spojené kráľovstvo ešte stále členským štátom.

V očakávaní brexitu nadobudol účinnosť 31. januára 2020 nový domáci zákon o ochrane údajov nazvaný UK- GDPR 2021, ktorý – popri zákone o ochrane údajov z roku 2018 a PECR – upravuje všetko spracúvanie osobných údajov od jednotlivcov nachádzajúcich sa vo Veľkej Británii .

UK-GDPR je takmer doslovne úplne identické s GDPR EÚ: vyžaduje, aby vaše webové stránky získali výslovný súhlas používateľov pred spracovaním ich osobných údajov prostredníctvom súborov cookie a sledovacích nástrojov tretích strán; vyžaduje to, aby ste bezpečne uložili a zdokumentovali každý platný súhlas; vyžaduje, aby váš web umožňoval používateľom meniť svoj súhlas rovnako ľahko, ako ho udelili; a poskytuje súbor práv používateľom zo Spojeného kráľovstva, medzi nimi najmä právo na vymazanie a právo na opravu už zhromaždených osobných údajov.

Ách ten BREXIT!

Spojené kráľovstvo ako tretia krajina. Nacente si preto spracovanie vašej dokumentácie GDPR.

Dočasné šesťmesačné obdobie (trvajúce do júna 2021) však zabezpečuje neobmedzený tok údajov medzi Veľkou Britániou a EÚ, kým EÚ neprijme rozhodnutie o primeranosti.

Rozhodnutie o primeranosti zo strany EÚ, v ktorom sa uznáva, že Spojené kráľovstvo ponúka rovnakú úroveň ochrany údajov a umožňuje bezplatnú výmenu osobných údajov a pripravuje návrh rozhodnutia Európskej komisie a so stanoviskom Európskej rady pre ochranu údajov (EDPB).

Taktiež je vnímaný vyššia frekvencia pokutovania za porušenie GDPR v spojitosti so získaním súhlasu v online prostredí. Belgický dozorný orgán chce vypínať weby, ktoré majú doménu „be“, pretože porušujú GDPR 2021. Stiahnite si zadarmo brožúrku o GDPR tu.

Daný trend predbieha aktuálny ePrivacy nariadenia, a to sa týka elektronických komunikácií a cookies. 

Zdieľať tento článok:

Vyskúšajte náš bezplatný audit GDPR.

Meno alebo ID subjektu

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.

Konzultácia
0919 888 880

Podobné články