Aké sú prínosy zákon pre organizácie v EÚ v oblasti ochrany osobných údajov?

GDPR organizácia – EÚ dosiahla politickú dohodu o reforme pravidiel ochrany údajov. Nový súbor pravidiel nielenže dáva občanom kontrolu nad ich osobnými údajmi, ale poskytuje aj mnohé výhody a príležitosti pre podniky. Reforma bude kľúčovým faktorom pri podpore jednotného trhu s digitálnym obsahom, ktorý umožní európskym občanom a podnikom profitovať z digitálneho hospodárstva.

GDPR organizácia – Aká je súčasná situácia a prečo existuje potreba zmeny?

Firmy v súčasnosti majú dodržiavať 28 rôznych zákonov o ochrane osobných údajov v 28 krajinách. Táto fragmentácia je nákladnou administratívnou záťažou, ktorá znemožňuje podnikom, najmä malým a stredným podnikom, prístup na nové trhy.

Reforma odstráni túto byrokraciu. Nové pravidlá napríklad zrušia súčasnú povinnosť podnikov informovať iný vnútroštátny orgán na ochranu údajov o údajoch, ktoré spracovávajú, čo ich doteraz stálo približne 130 miliónov EUR ročne.

 A dôkaz?

GDPR organizácia – Jednotlivci a podniky očakávajú, že pravidlá ochrany údajov budú v celej EÚ dôsledné. Viac ako 90% Európanov uviedlo, že si želajú jednotné práva na ochranu údajov v celej EÚ.

Reforma ochrany údajov pomáha podnikom získať dôveru spotrebiteľov k opätovnému využívaniu ich služieb. Podľa prieskumu z roku 2015 sa osem z desiatich ľudí domnieva, že nemajú úplnú kontrolu nad svojimi osobnými údajmi. Dve tretiny Európanov majú obavy, že nemajú úplnú kontrolu nad svojimi osobnými informáciami na internete.

Podniky, ktoré neposkytujú dostatočnú ochranu našich osobných údajov, môžu stratiť našu dôveru. Táto dôvera, najmä v on-line prostredí, je nevyhnutná na povzbudenie ľudí k využívaniu nových produktov a služieb.

Príležitosť na cezhraničnú expanziu pre podniky EÚ

Príklad:

Malá reklamná spoločnosť vo Francúzsku chce rozšíriť svoje podnikanie do Nemecka. Zákony spracovania údajov v súčasnosti podliehajú rôznym pravidlám v Nemecku ako vo Francúzsku a tak bude musieť spoločnosť kontaktovať nový regulačný orgán. Náklady na právne poradenstvo a premenu obchodného modelu pravdepodobne neumožnia, aby sa vstup na nový trh oplatil. Napríklad niektoré členské štáty účtujú poplatky za spracovanie údajov.

Po reforme ochrany údajov zrušili nové pravidlá ochrany údajov povinnosti oznamovania a súvisiace náklady. Jedným z nepriamych cieľov nariadenia o ochrane údajov je odstrániť prekážky cezhraničného obchodu. To uľahčuje cezhraničnú expanziu spoločností na území EÚ.

Zdieľať tento článok:

Vyskúšajte náš bezplatný audit GDPR.

Meno alebo ID subjektu

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.

Podobné články