Čas čítania: < 1 min

GDPR pre školy znamená viac administratívy, avšak žiadne masívne opatrenia nebudú nutné. Na každej škole bude povolené uverejňovať fotografie detí na svojich webových stránkach alebo na propagačných materiáloch.

V prípade fotografií, ktoré sú rozumne zverejnené a sú na nich zachytené akcie z danej školy, je povolené takéto fotografie zverejniť, v prípade, že sa nejedná o fotografie jednotlivca. Detailné zábery, meno alebo triedu, môže škola zverejniť so súhlasom žiaka alebo rodiča. Ide o informáciu v školskom časopise, týkajúcu sa sútaže alebo podpísaný výkres na nástenke v škole. Ani v týchto prípadoch však nie je súhlas nevyhnutný.

Množstvo povinností o ochrane osobných údajov, školy už dávno plnia. Odporúča sa, aby si školy obnovili súhlas rodičov so spracovaním údajov. Nezmyslom je, ako to mnohí experti označujú, aby učitelia nemohli známkovať deti pred ostatnými žiakmi. Zdieľanie známok žiakom bude nevyhnutné k zaisteniu priebehu vzdelávacieho procesu v školách a v oprávnenom záujme správcu.

Podobným prípadom je vystavenie menoviek v šatni na skrinkách. Tie sú označené takým spôsobom, aby ich dieťa identifikovalo a zistilo, že v skrinke sú jeho veci. Údaje v triednej knihe škola chráni tak, že ju učitelia počas každej prestávky uzamknú na bezpečné miesto v katedre.

Potrebujete pomoc?