GDPR školy znamená viac administratívy,

avšak žiadne masívne opatrenia nebudú nutné. Na každej škole povolia uverejňovať fotografie detí na svojich webových stránkach alebo na propagačných materiáloch.

Nacente si preto spracovanie vašej dokumentácie GDPR školy.

V prípade fotografií, zachytenej akcie z danej školy, je povolené takéto fotografie zverejniť, v prípade, že sa nejde o fotografie jednotlivca. Detailné zábery, meno alebo triedu, môže škola zverejniť so súhlasom žiaka alebo rodiča. Ide o informáciu v školskom časopise, týkajúcu sa sútaže alebo podpísaný výkres na nástenke v škole. Ani v týchto prípadoch však nie je súhlas nevyhnutný.

Množstvo povinností o ochrane osobných údajov, školy už dávno plnia. Odporúča sa, aby si školy obnovili súhlas rodičov so spracovaním údajov. Nezmyslom je, ako to mnohí experti označujú, aby učitelia nemohli známkovať deti pred ostatnými žiakmi. Zdieľanie známok žiakom je k zaisteniu priebehu vzdelávacieho procesu v školách a v oprávnenom záujme správcu.

Podobným prípadom je vystavenie menoviek v šatni na skrinkách. Údaje v triednej knihe škola chráni tak, že ju učitelia počas každej prestávky uzamknú na bezpečné miesto v katedre.

Stiahnite si zadarmo brožúrku o GDPR školy tu.

Osvedčené postupy pre GDPR školy: informujte sa

Nielen dospelí, ale aj deti by sa mali zamyslieť nad ochranou údajov. Z tohto dôvodu vyvinulo Spoločné výskumné centrum mobilnú hru Cyber Chronix, v ktorej musia hráči vyriešiť sériu prekážok súvisiacich s nariadením GDPR na futuristickej planéte.

Čo vedia rodičia? Školy by mali vydať pre rodičov oznámenie o ochrane osobných údajov vo forme prospektu, informačného bulletinu, správy alebo listu/e-mailu: v ňom by mali uviesť, aké údaje zbierajú, dôvod zberu a tretie strany, ktorým sú poskytované. Nezabudnite, že podľa nariadenia GDPR majú rodičia a žiaci právo bezplatne na požiadanie vidieť, aké údaje o nich sa uchovávajú.

Zdieľať tento článok:

Vyskúšajte náš bezplatný audit GDPR.

Meno alebo ID subjektu

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.

Podobné články