webpomoc big
webpomoc big

GDPR v praxi

23 júla, 2016

open office 2

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov je nové nariadenie. Jeho cieľom je harmonizovať existujúce zákony na ochranu dát v jednotlivých členských štátoch Európskej únie.

GDPR prináša úplne nové povinnosti a nariadenia, ktoré budú platiť rovnako vo všetkých členských štátoch EÚ.

V porovnaní so súčasnou legislatívou prináša GDPR

  • Vyššie pokuty .
  • Povinné ohlasovanie incidentov.
  • Väčší územný dosah.
  • Hodnotenie vplyvu rizík.
  • Väčšie práva dotknutých osôb.
  • Súhlas na spracovanie osobných údajov.
  • Spracúvanie osobných údajov detí.
  • Zodpovednosť prevádzkovateľov.
  • Princíp ´“one-to-stop“.
  • Ručné registrácie a oznamovanie informačných systémov.

Firmy by mali preto začať s prípravou na GDPR čo najskôr, aby nebolo prerušené ich kontinuálne podnikanie z dôvodu chýbajúcich legislatívnych povinností. Ako už bolo spomenuté, práve pokuty za porušenie GDPR budú vysoké.

GDPR reguluje, čo má obsahovať spracovateľská (sprostredkovateľská) zmluva (zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom). Obsah tejto zmluvy bude odlišný od požiadaviek zákona o ochrane osobných údajov, a bude potrebné prepracovať (doplniť) väčšinu spracovateľských zmlúv, ktoré boli uzavreté podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Webpomoc.sk je sprostredkovateľom nového zákona o ochrane osobných údajov – GDPR. Spolupráca so spoločnosťou, ktorá sa prakticky venuje ochrane osobných údajov môže byť pri prechode na novú legislatívu pre vás prospešná. Spoluprácou so spoločnosťou webpomoc.sk získate istotu spoľahlivého partnera, ktorý Vám pomôže efektívne začleniť legislatívu GDPR do štruktúr vašej firmy.

Pripojte sa k odberu noviniek.

Na email vám pošleme ešte potvrdzovací link.

Ďakujem vám za vašu správu. Bolo odoslané.
Pri pokuse o odoslanie správy sa vyskytla chyba. Skúste neskôr prosím.

Podobné články

Získajte osobnú konzultáciu.

Zavolajte nám +421-919-888-880

Vyžiadať ponuku

 

Nezáväzná cenová kalkulácia zadarmo