Čas čítania: < 1 min

Zodpovedná osoba, úradník pre ochranu údajov

Jednou z hlavných noviniek, ktoré prináša GDPR, je povinnosť určených subjektov určiť zodpovednú osobu alebo úradníka pre ochranu údajov (úradník pre ochranu údajov), ktorý bude dohliadať na procesy súvisiace s ochranou osobných údajov. Bude zárukou zákonnosti postupov a súčasne bude kontaktovať Úrad pre ochranu osobných údajov.

Úradník pre ochranu údajov môže byť zamestnancom operátora alebo externým špecialistom, fyzickou alebo právnickou osobou (špecialistami, špecializovanými spoločnosťami, advokátskymi kanceláriami), ktorý bude vykonávať úlohy zodpovednej osoby na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Správa veľkých spoločností spočíva v tom, že skupina spoločností (materská spoločnosť s dcérskymi spoločnosťami) môže mať jednu zodpovednú osobu, ale musí spĺňať požiadavku ľahkej dostupnosti v rámci jednotlivých podnikov.

Povinnosť zabezpečiť zodpovednú osobu sa vzťahuje na:

verejné orgány (ministerstvá, úrady atď.) a verejné orgány (obce, školy, nemocnice atď.) s výnimkou súdov pri výkone ich právomocí,

prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, ktorých hlavnou činnosťou sú operácie spracovávania, ktoré vzhľadom na svoju povahu, rozsah a účely vyžadujú vo veľkej miere pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb,

prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, ktorých hlavnou činnosťou je spracovanie veľkých kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo spracovanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a trestné činy,

prevádzkovateľov, ako je stanovené v osobitnom právnom predpise.

Potrebujete pomoc?