GDPR a koronavírus – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa riadi právoplatnými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú problematiky ochrany a spracovania osobných údajov.

ÚVZ SR spracuje osobné údaje osôb, ktoré sú uvedené v dokumente „Zoznam osobných údajov“. Tie sú spracované v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov:

Tieto údaje sa spracúvajú zákonným spôsobom a to tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb,

  • osobné údaje sa získavajú iba na konkrétny účel,
  • údaje, ktoré sa spracúvajú sú relevantné, adekvátne a aj obmedzené na určitý rozsah, ktorý je daný za účelom, na ktorý sa spracúvajú,
  • osobné údaje sú korektné a aktualizované,
  • osobné údaje sú spracované spôsobom, ktorý pomocou adekvátnych organizačných či technických opatrení garantuje bezpečnosť osobných údajov spolu s ochranou pred nelegálnym spracúvaním osobných údajov, stratou osobných údajov, poškodením či výmazom osobných údajov,
  • osobné údaje konkrétnych osôb sú spracúvané len metódami, ktoré garantujú ochranu práv i slobôd fyzických osôb počas spracovania ich osobných údajov v rámci informačných sytémov.

GDPR a koronavírus – V dôsledku vedenia dokumentácie, ktorá je nevyhnutná pri skúškach, odberoch, či meraniach vzoriek fyzických osôb, ktoré sú testované na vírus COVID-19 je vedená na ÚVZ SR. Ak potrebujete spracovať vhodné dokumenty pre svojich zamestnancov kliknite sem.

V rámci pracovného prostredia medzi údaje o zamestnancoch, ktoré každý zamestnávateľ spracúva v súvislosti s ochorením COVID-19, patria:

  • údaje, ktoré sa týkajú práceneschopnosti zamestnanca v súvislosti s COVID-19,
  • údaje, ktoré indikujú pobyt zamestnanca v lokalitách, ktoré sú  označené ako vysoko rizikové,
  • údaje týkajúce sa možného kontaktu s osobou, ktorá je podozrivá na ochorenie  COVID-19,
  • údaje, ktoré sú získavané v spojitosti s meraním telesnej teploty pri vstupe do priestorov zamestnávateľa.

Zdieľať tento článok:

Vyskúšajte náš bezplatný audit GDPR.

Meno alebo ID subjektu

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.

Konzultácia
0919 888 880

Podobné články