Čas čítania: 2 min
Korupcia je na Slovensku naďalej vážnym problémom. Krajiny sužovali významné prípady korupcie vrátane prípadu „Gorilla“, ktorý sa objavil na konci roku 2011. V tomto prípade boli tajné nahrávky odposluchov v rokoch 2005 až 2006 vypustené na internet. Politické strany sa  po súdnictve a štátnych zamestnancoch javia ako tretia najskorumpovanejšia štruktúra na Slovensku a vyše 50% opýtaných sa domnieva, že miera korupcie v krajine sa v posledných rokoch „výrazne zvýšila“. S cieľom bojovať proti korupcii v krajine v posledných rokoch začalo Slovensko s niekoľkými protikorupčnými reformami, vrátane vytvorenia centrálneho registra zmlúv a zverejňovania všetkých vládnych zmlúv online.

Index vnímania korupcie organizácie Transparency International v roku 2017 zaraďuje Slovensko na 54. miesto zo 180 krajín. V auguste 2019 skupina štátov Rady Európy proti korupcii (GRECO) vyzvala Slovensko, aby dosiahlo väčší pokrok v účinnosti svojho právneho rámca a politík na zastavenie korupcie medzi zamestnancami s najvyššími výkonnými funkciami a policajnými silami. Podľa správy Svetového ekonomického fóra o globálnej konkurencieschopnosti za roky 2013 – 2014, po neefektívnej vládnej byrokracii, je korupcia považovaná za druhý najproblematickejší faktor pre podnikanie na Slovensku. 

Z prieskumu vedúcich firiem vyplýva, že verejné prostriedky sú často presmerované na spoločnosti, jednotlivcov alebo skupiny z dôvodu korupcie a nedostatok etického správania spoločností v styku s verejnými činiteľmi, politikmi a inými spoločnosťami predstavuje pre Slovensko vážnu obchodnú nevýhodu. Spoločnosti považujú výskyt nepravidelných platieb a úplatkov za pomerne častý v súvislosti s dovozom a vývozom, verejnými službami, ročnými platbami daní a udeľovaním verejných zákaziek a licencií alebo získavaním priaznivých súdnych rozhodnutí.

Pokiaľ ide o úrovne a trendy je korupcia vnímaná ako veľmi rozšírená a obzvlášť problematická v zdravotníctve, spravodlivosti a na národnej úrovni. Toto vnímanie je podporené reálnymi skúsenosťami – mnoho podnikov a bežných ľudí uviedlo, že berú alebo dávajú úplatky. Odvetvie zdravotníctva je vnímaná ako sektor s rozšírenou korupciou. Korupcia vo vzdelávacom systéme sa sústreďuje najmä okolo univerzít. Okrem toho existuje aj rozšírené vnímanie toho, že človek nemôže získať prístup na právnické alebo lekárske fakulty bez platenia poplatkov úplatky. 

Potrebujete pomoc?