webpomoc big
webpomoc big

Kto je povinnou osobou a aké sú jej povinnosti?

16 augusta, 2013

hnedá taška

AML zákon presne vymedzuje, kto je považovaný za povinnú osobu. Povinnou osobou je napríklad:

 • banka
 • finančná inštitúcia, ktorá nie je bankou (obchodník s cennými papiermi)
 • advokát, notár
 • poštový podnik
 • osoba prevádzkujúca hazardné hry
 • súdny exekútor pri predaji podniku, nehnuteľností, ktorý prijíma peniaze a listiny do úschovy s výkonom exekučných orgánov

AML zákon určil za povinné osoby aj vybraných podnikateľov, podľa predmetu ich činnosti. Povinnými osobami sú títo podnikatelia:

1. právnická osoba, fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať činnosti organizačných a ekonomických poradcov  

2. právnická osoba, fyzická osoba oprávňujúca sprostredkovať prenájom, predaj, kúpu nehnuteľností

3. všetky právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí vykonajú hotovostný obchod v minimálnej hodnote 10 000 € 

4. daňový poradca, účtovník, audítor

Aké sú povinnosti podnikateľov?

 • ohlásiť každú neobvyklú obchodnú operáciu
 • vykonávať starostlivosť vo vzťahu k svojim klientom
 • pravidelná aktualizácia programu vlastnej činnosti, ktorá je zameraná proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
 • poskytnúť súčinnosť finančnej polícii
 • identifikácia, vyhodnotenie, posudzovanie, aktualizácia rizík legalizovania príjmov z trestnej činnosti podľa typu obchodu

Povinnosti podnikateľov pri odhaľovaní legalizácie príjmu z trestnej činnosti

Podnikateľ, ktorý je povinnou osobou, je povinný vo vzťahu ku klientovi vykonávať isté úkony, ktorých účelom je odkrytie legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Poznáme 3 typy starostlivostí o vlastného klienta:

 • základná starostlivosť
 • zjednodušená starostlivosť
 • zvýšená starostlivosť

Pripojte sa k odberu noviniek.

Na email vám pošleme ešte potvrdzovací link.

Ďakujem vám za vašu správu. Bolo odoslané.
Pri pokuse o odoslanie správy sa vyskytla chyba. Skúste neskôr prosím.

Podobné články

Získajte osobnú konzultáciu.

Zavolajte nám +421-919-888-880

Vyžiadať ponuku

 

Nezáväzná cenová kalkulácia zadarmo