Čas čítania: 2 min
Kybernetická bezpečnosť je oblasťou vedy, ktorá slúži na ochranu systémov, sietí a programov pred digitálnymi útokmi. Cieľom týchto kybernetických útokov je zvyčajne prístup, zmena alebo zničenie citlivých informácií; vymáhanie peňazí od používateľov alebo prerušenie bežných obchodných procesov.

Úspešný prístup v oblasti kybernetickej bezpečnosti má na počítačoch, sieťach, programoch alebo údajoch, ktoré má v úmysle udržať v bezpečí, rozmiestnené viacero vrstiev ochrany. V organizácii sa musia ľudia, procesy a technológie navzájom dopĺňať, aby vytvorili účinnú obranu pred počítačovými útokmi. Jednotný systém riadenia hrozieb môže automatizovať integráciu a urýchliť kľúčové bezpečnostné operácie: detekcia, vyšetrovanie a náprava.

Používatelia musia porozumieť základným zásadám bezpečnosti údajov a dodržiavať ich, akými sú výber silných hesiel, obozretnosť s prílohami v e-maile a zálohovanie údajov. 

Organizácie musia mať rámec na to, ako sa vysporiadajú s pokusmi o počítačové útoky. Vysvetľuje, ako môžete identifikovať útoky, chrániť systémy, zistiť a reagovať na hrozby a zotaviť sa z útokov. 

Technológia je nevyhnutná na to, aby organizáciám a jednotlivcom poskytla nástroje počítačovej bezpečnosti potrebné na ochranu pred počítačovými útokmi. Je potrebné chrániť tri hlavné entity: koncové zariadenia, ako sú počítače, inteligentné zariadenia a smerovače; siete a cloud. Medzi bežné technológie používané na ochranu týchto subjektov patria brány firewall novej generácie, filtrovanie DNS, ochrana pred škodlivým softvérom, antivírusový softvér a riešenia zabezpečenia e-mailov.

Prečo je dôležitá kybernetická bezpečnosť?

V dnešnom prepojenom svete majú všetci prospech z pokročilých programov kybernetickej energie. Na individuálnej úrovni môže útok na kybernetickú bezpečnosť vyústiť od krádeže identity, pokusov o vydieranie, až po stratu dôležitých údajov, ako sú rodinné fotografie. 

Výskumníci neustále skúmajú nové a vznikajúce hrozby a stratégie v oblasti kybernetického útoku. Odhaľujú nové zraniteľné miesta, vzdelávajú verejnosť o význame kybernetickej bezpečnosti a posilňujú nástroje otvoreného zdroja. Vďaka ich práci je internet bezpečnejší pre všetkých.

Druhy hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Phishing je prax odosielania podvodných e-mailov, ktoré pripomínajú e-maily z renomovaných zdrojov. Cieľom je ukradnúť citlivé údaje, ako sú čísla kreditných kariet a prihlasovacie údaje. Je to najbežnejší typ kybernetického útoku. Môžete pomôcť chrániť sa vzdelávaním alebo technologickým riešením, ktoré filtruje škodlivé e-maily.

Ransomware je typ škodlivého softvéru. Je určený na vydieranie peňazí blokovaním prístupu k súborom alebo počítačovému systému, kým sa nevyplatí výkupné. Zaplatenie výkupného nezaručuje, že súbory budú obnovené.

Sociálne inžinierstvo je taktika, ktorú protivníci používajú, aby vás podviedli pri odhalení citlivých informácií. Môžu požadovať peňažnú platbu alebo získať prístup k vašim dôverným údajom. Sociálne inžinierstvo je možné kombinovať s niektorou z vyššie uvedených hrozieb, aby ste s väčšou pravdepodobnosťou klikali na odkazy, prevzali malware alebo dôverovali škodlivému zdroju.