Systém Lehota na vymazanie
Personálna agenda osobné spisy zamestnancov 70 rokov od narodenia, dochádzka a dovolenky 5 rokov, dohody o vykonaní práce 70 rokov od narodenia, evidencia dávok nemocenského poistenia – 10 rokov, prihlášky a odhlášky do poisťovní – 10 rokov, stravovanie zamestnancov 5 rokov
Mzdová agenda mzdové listy 50 rokov, výplatné listiny 10 rokov, daňové vyhlásenia 10 rokov, podklady pre výpočet miezd 5 rokov, zrážky zo miezd 5 rokov
Účtovná agenda faktúry, knihy faktúr, pokladničné doklady a pokladničné knihy, bankové doklady a výpisy, kniha objednávok – 10 rokov
Zmluvné vzťahy Podľa zmluvy bežne 2-10 rokov
Kamerový systém 3 dni pri bežných systémoch podľa odporučenia úradu pre dodržanie minimalizácie údajov
Registratúra korešpondencia závažná 10 rokov, korešpondencia bežná 5 rokov
Sťažnosti 10 rokov od vybavenia sťažnosti
Uplatňovanie práv dotknutej osoby 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti
Žiadosti na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciam 10 rokov po vybavení
Evidencia SZČO 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy
Marketing 5 rokov
Evidencia uchádzačov o zamestnanie 2 roky
Cookies Bežne aj od minúty do 1-2 rokov podľa typu cookies (marketingové, technické, analytické)
Súťaž 1 rok od čerpania výhry
Reklamácie 3 roky po vybavení kvôli opakovanej reklamácii
Vernostný program Doba trvania členstva môže byť viazaná na inaktivitu napríklad 5 rokov v programe
Členovia Doba trvania členstva môže byť viazaná na inaktivitu v klube/organizácii napríklad 5 rokov
Vstup do priestorov 1 rok od záznamu po skončení kalendárneho roka
Podnety pre protispoločenskú činnosť 3 roky od doručenia podnetu

 

Zdieľať tento článok:

Vyskúšajte náš bezplatný audit GDPR.

Meno alebo ID subjektu

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.

Konzultácia
0919 888 880

Podobné články