Čas čítania: < 1 min

Podnikateľské prostredie sa napriek vyjadreniam politikov neustále zhoršuje. Narastá byrokracia a nároky, ktoré sa kladu na podnikateľov neustále rastú.

Zorientovať sa v spleti často nejednoznačných výkladov zákonov, nové vyhlášky a nariadenia nútia byť podnikateľov neustále v strehu.

Ochrana osobných údajov je jednou z najkomplikovanejších zákonov, ktoré už dnes musia plniť všetky štátne, verejné a súkromné inštitúcie.

Od 25. Mája 2018 sa však začne uplatňovať GDPR, ktorý nahradí zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý bude zrušený. GDPR nie je len novelou. Je to úplne nový zákon v oblasti ochrany dát. Treba sa pripraviť na nové povinnosti pre všetkých, čo spracúvajú osobné údaje.

Ako to už býva s novými zákonmi, prichádzajú aj nové sadzobníky pokút. Pri závažnom porušení GDPR môžu byť pokuty za porušenie až do výšky 20 miliónov EUR, alebo v prípade spoločností až do výšky 4% celosvetového ročného obratu v predchádzajúcom finančnom roku.

Všetci čo spracovávajú osobné údaje by mali preto už dnes začať riešiť to, ako budú osobné údaje spracovávať.

Najefektívnejším spôsobom, ako zabezpečiť zákonné povinnosti je obrátiť sa na špecializované firmy. Tie majú praktické skúsenosti s aplikáciou GDPR, a ich praktické odporúčania tak budú môcť zabezpečiť bezpečný chod firmy.

Aj sprostredkovatelia budú mať nové povinnosti. Podľa GDPR budú mať sprostredkovatelia priame povinnosti ochrany osobných údajov, a to napriek domu, že nespracúvajú osobné údaje vo vlastnom mene.

Potrebujete pomoc?