Osobné údaje

Ochrana osobných údajov je v súvislosti s GDPR našou prioritou.

Transparentnosť a zodpovednosť sú pri GDPR zákone kľúčové

príručka o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov