Čas čítania: < 1 min

Prevádzkovateľom kontrol bude v roku 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Kontrola sa bude týkať národnej časti vízového informačného systému a predmetom kontroly sa stanú spracovateľské činnosti konzulárneho odboru medzinárodnoprávnej, konzulárnej sekcie a krízového manažmentu, ktoré úzko súvisia s vydávaním schengenských víz.

Prevádzkovateľom iných kontrol bude aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. To bude skúmať národnú časť Schengenského informačného systému. Okrem toho sa zameria aj na automatizovaný európsky systém identifikácie odtlačkov prstov. Ministerstvo vnútra nevynechá ani styčný úrad SR, čiže Europol.

Finančná správa Slovenskej republiky sa zameria na kontrolu spracovateľských činností Kriminálneho úradu finančnej správy. 

Subjekty, pri ktorých úrad plánuje vykonať kontrolu spracovania osobných údajov so zameraním na spracovateľské činnosti nie je možné zverejniť. Kontroly sa týkajú spracovania osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa, spracovanie osobných údajov poštovými podnikmi, spracovanie osobných údajov bez potreby identifikácie dotknutých osôb, spracovanie osobných údajov dotknutých osôb subjektami poskytujúcimi služby požičovne, spracovanie biometrických údajov na účely jedinečnej identifikácie dotknutých osôb a spracovanie osobných údajov dotknutých osôb orgánmi štátnej správy.

Potrebujete pomoc?