Čas čítania: < 1 min
Medzi primárne a hlavné úlohy Národnej protikorupčnej jednotky (NPKJ) patria: odhaľovanie a následné vyšetrovanie predovšetkým trestných činov súvisiacich s prijímaním úplatkov, podplácaním, nepriamou korupciou a aj volebnou korupciou, trestnými činmi spojených s podvodmi pri verejnom obstarávaní a pri verejnej dražbe, k hlavným úlohám patria, ktoré NPKJ skúma patria trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, taktiež prešetruje trestné činy, z ktorých je upodozrievaný špeciálny subjekt a v ktorých dozor nad dodržiavaním zákonnosti vykonáva Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

V rámci NPKJ môžeme hovoriť o tom, že ide o gestora Strategického plánu v boji proti korupcii na území Slovenskej republiky.

V rámci členenia NPKJ, je adekvátne takéto rozdelenie:

expozitúra Bratislava – tá má sídlo v hlavnom meste, v Bratislave,

expozitúra Západ so sídlom v Nitre,

expozitúra Stred má sídlo v Banskej Bystrici,

expozitúra Východ sídli v Košiciach.

Potrebujete pomoc?