Proti korupčná smernica

Kedy je povinnosť sa zaoberať týmto zákonom z pohľadu podnikateľa?

Hlavne keď nasledovné je splnené: 50 zamestnancov a viac alebo 5 zamestnancova a viac u orgánov verejnej moci.

Je potom povinná zodpovedná osoba?

Zamestnávateľ je povinný mať zodpovednú osobu na príjmanie podnetov.

Čo musí byť zverejnené na pracovisku?

Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení musia byť zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom intranet a pod.

Formulár pre cenovú ponuku PS

Máte už dosť kopírovania a neistoty či to takto bude fungovať?

Pripojte sa k našim používateľom a získajte istotu