Špecialisti a technici BOZP pri svojej práci zhromažďujú údaje a analyzujú mnohé typy pracovných prostredí a pracovných postupov. Technici spolupracujú so špecialistami pri vykonávaní testov a meraní nebezpečenstiev, aby pomohli predchádzať škodám na pracovníkoch, majetku, životnom prostredí a širokej verejnosti.

Povinnosti technika BOZP

 • Kontrolujú, testujú a vyhodnocujú pracovné prostredie, vybavenie a postupy, aby ste sa uistili, že dodržiavajú bezpečnostné normy a vládne nariadenia
 • Pripravujú písomné záznamy o svojich zisteniach
 • Návrhy a implementovanie procesov a postupov na pracovisku, ktoré pomáhajú chrániť pracovníkov pred nebezpečnými pracovnými podmienkami
 • Hodnotenie programu zdravia a bezpečnosti na pracovisku
 • Vzdelávanie zamestnávateľov a pracovníkov o bezpečnosti na pracovisku prípravou a poskytovaním školiacich programov
 • Prezentácia ako správne používať bezpečnostné zariadenia
 • Vyšetrovanie incidentov a nehôd, aby sa zistilo, čo ich spôsobilo a ako sa im dá predchádzať

Pracovné prostredie a plány

Špecialisti a technici BOZP (ochrany zdravia pri práci) pracujú v rôznych prostrediach, ako sú kancelárie alebo aj továrne. Ich práca často zahŕňa značnú prácu v teréne a cestovanie. Najväčšími zamestnávateľmi technikov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli:

 1. Výroba
 2. Vláda
 3. Stavba
 4. Poradenské služby
 5. Nemocnice

Vzdelávanie a odborná príprava technikov BOZP

Väčšina špecialistov a technikov BOZP pracuje na plný úväzok. Potom nasleduje spolupráca externe a niektorí môžu pracovať aj napríklad cez víkendy alebo v núdzových situáciách nepravidelne. Technici BOZP pri práci zvyčajne vstupujú do zamestnania jednou z dvoch ciest: odbornou prípravou na pracovisku alebo externým vzdelávaním. Zamestnávatelia zvyčajne vyžadujú, aby technici mali aspoň stredoškolské vzdelanie. Niektorí zamestnávatelia uprednostňujú najímanie technikov, ktorí získali titul alebo osvedčenie na odbornej škole. Tieto programy zvyčajne trvajú dlhšie ako len kurzy externe. Zahŕňajú aj kurzy ochrany dýchacích ciest, komunikácie o nebezpečenstvách a postupov manipulácie s materiálom a skladovania.

Technici BOZP pri práci zvyčajne absolvujú školenie na pracovisku. Učia sa o špecifických zákonoch a kontrolných postupoch a učia sa vykonávať testy a rozpoznávať nebezpečenstvá. Dĺžka školenia sa líši v závislosti od úrovne skúseností zamestnanca, vzdelania a odvetvia, v ktorom pracuje. Niektorí technici vstupujú do zamestnania kombináciou súvisiacich pracovných skúseností a školení. Môžu prevziať úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia v spoločnosti, v ktorej sú zamestnaní. Zamestnanec sa napríklad môže dobrovoľne zúčastniť ročných kontrol pracovných staníc v kancelárii, v ktorej už priamo pracuje. Dobrým príkladom je Slovnaft alebo MHD.

Zdieľať tento článok:

Vyskúšajte náš bezplatný audit GDPR.

Meno alebo ID subjektu

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.

Konzultácia
0919 888 880

Podobné články