• Od firiem sa vyžaduje nová povinnosť pracovná zdravotná služba, ktorú ako bezpečnsotní technici môžeme vykonávať
  • Ďalej rozširujeme portfólio o poskytovanie služieb ochrany proti praniu peňazí a protikorupčnej smernice
  • Spolu už vyše 1500 spokojných zákazníkov
  • Absolvovanie prvých úradných kontrol úspešne