Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR

  • 150 klientov celkovo zapísaných ako konečných užívateľov výhod do ORSR
  • Redizajn web stránky