Údaje GDPR a náležitosti pre agendu

23 mája, 2021

údaje

Údaje GDPR pre bezpečnostnú dokumentáciu firmy či organizácie sú nasledovné:

Kde sa posielajú osobné informácie?

 • SK – ak nikam neposielate
 • EU – ak sa posielajú v rámci EU (tu všade je v platnosti nariadenie, čiže nie je potrebný zreteľ na iné zákony v tretích krajinách. Pozor na Brexit!)
 • Celý svet – v tomto prípade je potrebné spĺňať aj náležitosti v tretích krajinách a v prípade, že sa jedná o krajiny s vysokým rizikom úniku urobiť opatrenia nad rámec.

Spracúvate aj citlivé informácie ako napríklad rodné čísla alebo zdravotný stav?

 • Treba zvážiť aké osobné údaje z dolu uvedeného spracúvame a podľa toho stanoviť primerané technické a organizačné opatrenia.

Kde sa spracúvajú informácie?

 • Iba na prevádzke – vrátane emailovej komunikácie v zariadeniach zamestnancov (mobilné telefóny a pod.)
 • Aj mimo prevádzky – napríklad pri home office

Aké informačné systémy používate?

 • Mzdy a personalistika
 • Účtovníctvo
 • Registratúra – pošta
 • Kamerový systém
 • Dochádzkový systém
 • Jedáleň
 • Databáza klientov
 • Eshop
 • Marketing
 • Zasielanie noviniek
 • Vernostný systém
 • Súťaže

Aké informácie spracúvate?

 • Meno
 • Adresa
 • Email
 • Rodné číslo
 • Odtlačky prstov
 • Biometriu tváre, oka
 • Telefón
 • Dátum narodenia
 • Číslo OP, pasu
 • Video záznam
 • Fotografia
 • Zdravotný stav

Aké zabezpečenie používate pri ochrane?

 • Alarm
 • Kamery
 • Antivírus
 • Zamykanie kancelárie
 • Mreže
 • Heslá
 • Zálohovanie
 • Šifrovanie
 • Firewall
 • Trezor
 • Zamykateľné skrine
 • Bezpečnostné fólie
 • Biometria

Podľa vyššie uvedeného vyhodnotiť situáciu a pripraviť dokumenty potrebné pre technické a organizačné zabezpečenie:

Vo všetkých dokumentoch je vhodné doplniť dátumy podľa potreby od začiatku užívania informačného systému pre spracúvanie údajov. Niektoré uvedené dokumenty nemusia byť súčasťou podľa vyhodnotenia ochrany osobných údajov a situácie. Doleuvedené sú najčastejšie kontrolované úradom na ochranu osobných údajov.

 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
 • Zmluva o spracúvaní osobných údajov (uzatvárate ak máte: externé účtovníctvo, BOZP, servis kamier, IT a pod., kde sa zdieľajú osobné údaje)
 • Záznamy IS – nezabudnúť na žiadny informačný systém
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov – ak vám povoluje spracúvať údaje iný zákon (personalistika, účtovníctvo, registratúra, reklamácie…), tak nie je nutné využívať inštitút súhlasu. Súhlas sa dá hlavne využiť napríklad pri používaní fotiek, videa zamestnancov, klientov, verejnosti a v marketingu – Osobné údaje nad rámec povolenia iných zákonov.
 • Zoznamy hrozieb – pre vašu kontrolu
 • Informačná povinnosť – ZVEREJNIŤ NA WEB STRÁNKU, recepciu, nástenku…, kde bude k dispozícii pre dotknuté osoby)
 • Zoznam opatrení – pre vašu kontrolu
 • Poverenie na spracúvanie – PODĽA POČTU ZAMESTNANCOV (oprávnených osôb)
 • Interná smernica – pre zamestnancov na intranet k dispozícii
 • Posúdenie oprávneného záujmu (test proporcionality) ak treba podložiť oprávnený záujem na spracúvanie osobných údajov
 • Nálepka pre monitorovanie kamerovým systémom – DOPLNIŤ KONTAKTNÉ ÚDAJE A PODĽA POTREBY UMIESTNIŤ DO MONITOROVANÉHO PRIESTORU

Podobné články

Získajte príručku a staňte sa GDPR guru.

Neváhajte, množstvo je limitované

Objednať zadarmo

V Slovenskom jazyku úplne zadarmo, vrátane poštového doručenia

Príručka o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov