Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok sú v súčasnosti nevyhnutnou súčasťou fungovania podnikateľov, predovšetkým, no nie len, obchodných spoločností prevádzkujúcich e-shopy. Správne dokumenty dokážu predísť množstvu problémov. Inak riskujete peňažné sankcií zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Musia obsahovať VOP aj článok o ochrane osobných údajov?

Áno, pokiaľ sa údaje spracúvajú a sú osobného charakteru. Súhlas so spracúvaním údajov na zasielanie reklamných emailov ale musí byť osobitne uvedený od súhlasu s VOP.

Má možnosť zákazník odstúpiť od zmluvy?

Áno, zo zákona ma na to 14 dní kedy sa tak môže rozhodnúť.

Čo ešte musím zverejniť na svojej web stránke?

Konrétne ide o tieto informácie:

  • obchodné meno,
  • sídlo alebo miesto podnikania,
  • právnu formu právnickej osoby,
  • identifikačné číslo,
  • podnikatelia zapísaní v obchodnom registri musia uviesť označenie registra vrátane spisovej značky
  • podnikatelia, ktorí v obchodnom registri nie sú zapísaní, uvádzajú údaje o zápise do inej evidencie (najčastejšie živnostenský register)

Všeobecné obchodné podmienky

Hľadáte experta na obchodné podmienky pre váš eshop?

Pripojte sa k našim používateľom