GDPR ochrana osobných údajov

Od minulého roku platí nové nariadenie GDPR pre ochranu údajov. Už ste riešili nové zákonné požiadavky pre svoje podnikanie?

Bezpečnostný audit

Preveríme auditom vašu prevádzku či spĺňa náročné kritéria GDPR nariadenia. Len menej ako polovica prevádzok je pripravená.

Prevencia zraniteľnosti

Keď budete mať vypracované manuály ako spracúvať údaje a preškolíte oprávnené osoby je menšie riziko zneužitia osobných údajov.

Bezpečnostná analýza

Analýzu treba vykonať pred absolútnym posúdením vplyvu vášho podnikania na ochranu osobných údajov.

O nás

Bezpečnostné riešenia a služby

Poznáte vaše legislatívne povinnosti? Naša spoločnosť ovláda, čo sa bude priebežne kontrolovať v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka. Vieme odstrániť medzery, ktoré by sa mohli vyskytnúť vo vašej prevádzke a predísť tak penalizovaniu vašej organizácie.

Ako postupovať

V prvom rade nás čo najskôr kontaktujte a dohodneme presné termíny vaších legislatívnych povinností aby ste zbytočne predišli ďalšiemu riziku v podobe nečakanej kontroly z úradu. Zostavíme presný časový harmonogam a fixne určíme, čo je potrebné pre firmu.

Služby

Čo presne ponúkame?

Naše služby sa dajú definovať ako “všetko pre firmu”, či už je to nová prevádzka alebo zabehnutá. Jedná sa najmä o tieto rozšírené legislatívne činnosti: Ochrana osobných údajov – GDPR, BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia v práci, Program boja proti legalizácii príjmu z trestnej činnosti – AML, Protikorupčná smernica alebo obchodné podmienky na mieru.

Dokumentácia BOZP

Ste zamestnávateľ? Potrebujete riešiť BOZP svojích zamestnancov zo zákona. Periodické školenia aj dokumenty. Aj keď zamestnávate len jednu osobu, je to zákonná povinnosť.

AML smernica

Robíte s financiami? Potrebujete mať spracovaný vlastný program činnosti boja proti legalizovaniu príjmu z trestnej činnosti. Neviete, či je to pre Vás? Informujte sa o vašej podnikateľskej činnosti.

Konečný užívateľ výhod

Kto je to konečný užívateľ výhod? Zápis pre každú spoločnosť treba vykonať do konca roku 2019. Inak vám hrozí pokuta až do výšky 3000 EUR. 

Prístup

Náš prístup k bezpečnosti ako takej

Možno si poviete, že tieto dokumenty sú celkom zbytočné a pre vás je to len ďalšia séria byrokracie. Avšak my sa snažíme aby veci aj dávali zmysel a logiku aby to neboli len ďalšie spomalováky pre vaše podnikanie. Preto ak používate naše dokumenty a riadite sa podľa ich politiky, naozaj máte väčšiu šancu nielen nedostať pokutu od úradu ale prospech majú aj vaši zamestnanci a budú lepšie poučení ohľadom legislatívy na prevádzke.

GDPR dokumenty

25.mája 2018 prišiel nový zákon o ochrane osobných údajov na Slovensku a do EU. Buďte o krok vpred a splňte si legislatívu. Pozrite sa na našu prezentáciu k službe.

Konečný užívateľ výhod

Do konca roku 2019 musíte vykonať zápis ak ste spoločnosť do OR o tom, kto je u vás v organizácii konečným užívateľom. Zápis KUV je neverejný a len štát bude mať možnosť nahliadnúť na túto informáciu.

Rýchla pomoc

0919-888-880

info@webpomoc.sk

Pondelok - Piatok: 8:00 - 17:00

Začnime ešte dnes

Kontaktujte nás pre vypracovanie legislatívy pre vaše podnikanie.