Poradíme s problematikou GDPR alebo aj s BOZP. Dohodnite si bezplatný audit vašej organizácie.

ponuka gdpr

My sa postaráme o detaily GDPR

Aby ste sa o ne nemuseli starať vy zbytočne

Radíme vám už viac ako 10 rokov na poli GDPR a BOZP

Váš úradník by mal predsa rozumieť vášmu odvetviu. Neriskujte nedostatky v dokumentácii a povinnostiach a ušetrite. Dlhoročné výsledky hovoria za nás.

Sme pripravený stať sa cenným prínosom pre každú organizáciu, ktorá chce chrániť svoje záujmy aj záujmy svojich zamestnancov. Pozrite si naše služby GDPR a BOZP.

GDPR – ochrana údajov

Diskutujme o hlavných zásadách, ako napríklad zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť pri spracovaní údajov, obmedzenie účelu, minimalizácia údajov, presnosť, obmedzenie uchovávania a integrita a dôvernosť.

GDPR nariadenie

Aktualizácia dokumentov

Zodpovedná osoba

BOZP – ochrana zdravia

Aby sme dosiahli cieľ minimalizovať riziko pokút nielen podľa GDPR, je dôležité mať hlboké porozumenie ustanovení tohto nariadenia. Pri tomto procese je nevyhnutné vykonať dôkladný audit.

Informovať, inšpirovať a vzdelávať naše publikum

Služby, ktoré vám prinášajú hodnotu

Neustále zlepšovanie a poskytovanie servisu na úrovni

Referencie

g

Spoločnosť nám poskytla služby, ktoré čelia problémom vyplývajúcim z byrokracie štátu, za spravodlivú a prijateľnú cenu. V mene spoločnosti za GDPR vyjadrujeme poďakovanie.

– Beáta , Cestovná agentúra

g

Za bezkonkurenčnú cenu nám spoločnosť poskytla spracovanie pre GDPR nariadenia a my sme sa zverili do schopných rúk vysoko spoľahlivých odborníkov.

– Marcel, Účtovník

Poďme zistiť, ako môžeme pomôcť s GDPR

Pomáhame našim klientom plniť ich zákonné potreby.

Nariadenie GDPR