Bezpečnosť práce

Je BOZP povinné?

Áno, pre všetkých zamestnávateľov. Keď pracujete sám ako živnostník, môžete dobrovoľne absolvovať školenie a vypracovať si dokumentáciu.

Takže to platí aj keď som len konateľ sám u seba aj zamestnaný?

Presne tak.

Ako často treba školenie BOZP teda?

Každé dva roky minimálne. 

U predchádzajúceho zamestnávateľa som absolvoval školenie BOZP. Musím sa znovu školiť?

Áno, pretože charakter práce môže byť iný.

Formulár pre cenovú ponuku BOZP

Veľkosť prevádzky?

Pracujete aj mimo prevádzky?

Charakter vykonávaných prác

Máte pracovnú silu?

Zo zákona potrebujete BOZP