GDPR ochrana osobných údajov

Potrebujeme zodpovednú osobu?

Iba ak spracúvate údaje vo veľkom rozsahu napríklad 250 zamestnancov.

Je školenie ochrany údajov povinné pre zamestnancov?

Nie, avšak zamestnávateľ musí zabezpečiť u svojich zamestnancov aby vedeli ako narábať s osobnými údajmi.

Je potrebná dokumentácia pri spracúvaní údajov?

V závislosti od spracúvania údajov sú potrebné jednotlivé dokumenty ako napríklad súhlas dotknutej osoby so spracúvaním údajov a pod.

Musím pri objednávke používať súhlas dotknutej osoby so spracúvaním údajov?

Nie, pretože tam funguje právny základ osobitného zákona, ktorý povoľuje spracúvať fakturačné údaje pre vybavenie objednávky.

Kto môže byť zodpovedná osoba?

Ktokoľvek so skúsenosťami, musí byť nezávislý a bez konfliktu záujmu k činnosti.

Formulár pre cenovú ponuku GDPR

Spracúvate aj citlivé údaje?

Kde spracúvate údaje?

Aké informačné systémy používate?

Aké údaje spracúvate?

Aké zabezpečenie používate?

Máte už dosť písania stovky strán dokumentu?

Pripojte sa k našim tisícom používateľov