GDPR

Dokumenty podľa nového nariadenia na ochranu údajov z EU.

 • Posúdenie vplyvu na OOÚ

 • Záznamy o informačných systémoch

 • Zmluvy medzi prevádzkovateľmi

 • Informačné povinnosti

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravi pri práci – požiarna ochrana

 • Analýza a zhodnotenie

 • Bezpečnostná politika

 • Pravidelné školenia

 • Zoznamy hrozieb a opatrení

AML

Program vlastnej činnosti boja proti praniu špinavých peňazí a terorizmu

 • Primerané opatrenia

 • Identifikácia klienta

 • Monitorovanie obchodu

 • Nahlásenie neobvyklej operácie

Potrebujete riešenie na mieru?

Poskytujeme aj iné smernice, poriadky a nariadenia podľa požiadaviek zákonov a na mieru klienta.

gdpr vzor

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.