GDPR

Dokumenty podľa nového nariadenia na ochranu údajov z EU.

 • Posúdenie vplyvu na OOÚ

 • Záznamy o informačných systémoch

 • Zmluvy medzi prevádzkovateľmi

 • Informačné povinnosti

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravi pri práci – požiarna ochrana

 • Analýza a zhodnotenie

 • Bezpečnostná politika

 • Pravidelné školenia

 • Zoznamy hrozieb a opatrení

AML

Program vlastnej činnosti boja proti praniu špinavých peňazí a terorizmu

 • Primerané opatrenia

 • Identifikácia klienta

 • Monitorovanie obchodu

 • Nahlásenie neobvyklej operácie

VOP

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok pri predaji na diaľku

 • Platobné podmienky

 • Dodacie lehoty

 • Povinné lehoty

 • Podmienky riešenia ARS

Whistleblowing

Vypracovanie vnútorného systému preverovania oznámení

 • Zodpovedná osoba

 • Vnútorné predpisy

 • Technické a organizačné opatrenia

 • Mlčanlivosť

Školenia

Školenia rôzneho typu podľa potreby klienta na mieru

 • Diaľkové školenia

 • Aktualizačné školenia

 • Pravidelné školenia

 • Certifikáty

Potrebujete riešenie na mieru?

Poskytujeme aj iné smernice, poriadky a nariadenia podľa požiadaviek zákonov a na mieru klienta.

gdpr vzor

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.