Služby

GDPR – ochrana údajov

Ak už máte staršie dokumenty ako napríklad z rokov 2002, 2013 alebo 2018. Ak nemáte ešte žiadne dokumenty vypracované alebo ste založili novú firmu. Ak spracúvate osobné údaje vo veľkom rozsahu alebo máte zautomatizované profilovanie.

GDPR dokumenty

GDPR školenie

Zodpovedná osoba – DPO

BOZP – ochrana zdravia

Zabezpečíme preškolenie a odbornú spôsobilosť zamestnancom ešte predtým, než im pridelíte prácu. Zhodnotíme riziko a na základe jeho vyhodnotenia prideliť zamestnancom osobné ochranné prostriedky.

Školenie BOZP

Dokumenty BOZP

Kontroly prevádzky

obchodné podmienky

Pri príprave dokumentov zohľadňujeme nie len požiadavky klienta a zákony, ale tiež rozhodovaciu prax Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Vypracovanie podmienok

Vypracovanie poriadku

Aktualizácia dokumentov

anti money laundering

Spoločnou charakteristikou pre všetky skupiny je podnikateľská činnosť. Pre finančný sektor potom platí, že u úverových inštitúcií sa AML zákon uplatňuje na každú ich podnikateľskú činnosť.

Školenie AML

Dokumenty AML

Zodpovedná osoba

Zadajte aj vašu organizáciu a budeme vás kontaktovať

    Táto stránka je chránená pomocou Google reCAPTCHA. Viac o zásadách ochrany osobných údajov a zmluvných podmienkach.