webpomoc big
webpomoc big

Ochrana osobných údajov

18 júna, 2012

konverzácia

Zákon O ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. kladie množstvo požiadaviek na podnikateľské subjekty. Jedna z hlavných povinnosti je vypracovanie bezpečnostného projektu. Táto povinnosť sa týka takmer všetkých firiem, ktoré spracovávajú osobné údaje ako napr. mzdy, personalistiku a podobne. Bezpečnostný projekt a ochrana osobných údajov musí byť spracovaná, ak sa informačný systém prepája s internetom.

Spoločnosť webpomoc.sk ponúka spracovanie bezpečnostného projektu. Využitím služieb tejto spoločnosti získate množstvo praktických rád a skúseností, ktoré majú vplyv na ochranu osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov priebežne kontroluje subjekty, ktorých povinnosťou je mať spracovaný bezpečnostný projekt. Ich kontrola sa zameriava na tieto oblasti:

  • Oznamovacie, registračné a evidenčné povinnosti – splnenie povinnosti ohlásiť informačný systém
  • Získavanie súhlasu dotknutej osoby – preverenie postupu, akým prevádzkovateľ získava súhlas dotknutej osoby
  • Poučenie oprávnených osôb – pred prvým uskutočnením operácie s osobnými údajmi je prevádzkovateľ povinný poučiť osobu, ktorá bude tieto operácie vykonávať
  • Poverenie zodpovednej osoby – zodpovedná osoba vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
  • Likvidácia osobných údajov – prevádzkovateľ je po skončení účelu spracúvania osobných údajov povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť ich likvidáciu
  • Technické, organizačné a personálne opatrenia – môže sa kontrolovať primeranosť prijatých opatrení.

Pripojte sa k odberu noviniek.

Na email vám pošleme ešte potvrdzovací link.

Ďakujem vám za vašu správu. Bolo odoslané.
Pri pokuse o odoslanie správy sa vyskytla chyba. Skúste neskôr prosím.

Podobné články

Získajte osobnú konzultáciu.

Zavolajte nám +421-919-888-880

Vyžiadať ponuku

 

Nezáväzná cenová kalkulácia zadarmo