Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. kladie množstvo požiadaviek na podnikateľské subjekty. Jedna z hlavných povinnosti je vypracovanie bezpečnostného projektu. Táto povinnosť sa týka takmer všetkých firiem, ktoré spracovávajú osobné údaje ako napr. mzdy, personalistiku a podobne. Bezpečnostný projekt a ochrana osobných údajov musí byť spracovaná, ak sa informačný systém prepája s internetom a teda aj bez neho po novom. Nový zákon prakticky prikazuje spraviť záznamy o informačných systémoch, či už sú v písomnej alebo digitálnej forme na PC napríklad. Platí to napríklad už aj pre podnikateľa, ktorý je v spoločnosti sám ale spracúva napríklad klientske osobné údaje. Tieto údaje už prakticky začínajú od mena až po biometrické údaje. Čiže je to celá plejáda údajov, ktoré treba chrániť.

Spoločnosť Webpomoc ponúka pre vás spracovanie takéhoto bezpečnostného projektu alebo posúdenia ochrany osobných údajov ak chcete po novom. Využitím služieb tejto spoločnosti získate množstvo praktických rád a skúseností.

Úrad na ochranu osobných údajov priebežne kontroluje subjekty, ktorých povinnosťou je mať spracovaný bezpečnostný projekt. Ich kontrola sa zameriava na tieto oblasti:

  • Oznamovacie, registračné a evidenčné povinnosti – splnenie povinnosti ohlásiť informačný systém
  • Získavanie súhlasu dotknutej osoby – preverenie postupu, akým prevádzkovateľ získava súhlas dotknutej osoby
  • Poučenie oprávnených osôb – pred prvým uskutočnením operácie s osobnými údajmi je prevádzkovateľ povinný poučiť osobu, ktorá bude tieto operácie vykonávať
  • Poverenie zodpovednej osoby – zodpovedná osoba vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
  • Likvidácia osobných údajov – prevádzkovateľ je po skončení účelu spracúvania osobných údajov povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť ich likvidáciu
  • Technické, organizačné a personálne opatrenia – môže sa kontrolovať primeranosť prijatých opatrení.

Zdieľať tento článok:

Vyskúšajte náš bezplatný audit GDPR.

Meno alebo ID subjektu

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.

Konzultácia
0919 888 880

Podobné články