0919-888-880 info@webpomoc.sk

AML

Kto je povinná osoba?

Okrem advokátov, notárov, realitných kancelárii, účtovníkov, audítorov či daňových poradcov, patria medzi povinné osoby aj:

  • podnikatelia, ktorí majú oprávnenie vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu (napr. majú v predmete činnosti podnikateľské poradenstvo)
  • podnikatelia, ak vykonajú obchod v hotovosti v hodnote najmenej v sume 10 000 eur bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.
Musíme absolvovať aj nejaké školenia?

Podnikateľ, ktorý je povinnou osobou, musí zabezpečovať v pravidelných intervaloch preškoľovanie svojich zamestnancov. Takáto odborná príprava zamestnancov sa musí uskutočniť minimálne raz za kalendárny rok.

Existujú aj nejaké výnimky?

V praxi môže ísť o účtovníka – fyzickú osobu, ktorá na základe zmluvy vedie účtovníctvo len pre klientov inej účtovníckej firmy a riadi sa jej programom.

Prihláste sa na odber noviniek

Získajte vzory dokumentov zadarmo