Aký je rozdiel medzi pseudonymizáciou a anonymizáciou?

V dnešnej digitálnej dobe sa ochrana osobných údajov stala hlavným problémom jednotlivcov aj organizácií. S rastúcim počtom prípadov porušenia ochrany údajov a kybernetických útokov rastie potreba zaviesť opatrenia na ochranu osobných údajov. Dve takéto opatrenia sú pseudonymizácia a anonymizácia osobných údajov. Hoci sa tieto pojmy často používajú zameniteľne, majú rôzny význam a dôsledky. V tomto článku sa budeme zaoberať rozdielmi medzi pseudonymizáciou a anonymizáciou osobných údajov.

Čo je pseudonymizácia?

Pseudonymizácia je technika ochrany údajov, ktorá zahŕňa nahradenie identifikačných údajov jednotlivca pseudonymom. Pseudonym je náhodný a jedinečný identifikátor, ktorý nie je možné spojiť s pôvodnou identitou jednotlivca bez ďalších informácií. Pseudonymizácia umožňuje používať osobné údaje bez toho, aby sa odhalila totožnosť jednotlivca, čím sa poskytuje ďalšia úroveň ochrany. Používanie pseudonymov je bežné v oblasti zdravotníctva a výskumu, kde sa často zhromažďujú a analyzujú citlivé osobné údaje.

Pseudonymizáciou sa osobné údaje neanonymizujú, pretože pôvodnú identitu jednotlivca možno stále určiť prostredníctvom dodatočných informácií. Pseudonymizované údaje sa stále považujú za osobné údaje a všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) vyžaduje, aby boli chránené rovnako ako osobné údaje.

Čo je anonymizácia?

Anonymizácia je technika ochrany údajov, ktorá zahŕňa odstránenie všetkých identifikačných informácií z osobných údajov tak, aby údaje nebolo možné spojiť s jednotlivcom. Anonymizáciou sa údaje stanú úplne anonymnými a už sa nepovažujú za osobné údaje. Anonymizácia sa často používa v situáciách, keď osobné údaje už nie sú potrebné, ale údaje sa stále môžu použiť na výskumné alebo štatistické účely.

Anonymizácia sa považuje za najúčinnejší spôsob ochrany osobných údajov, pretože eliminuje riziko porušenia ochrany údajov a neoprávneného prístupu k nim. Po anonymizácii osobných údajov sa na ne už nevzťahujú nariadenia GDPR a ich používanie nie je obmedzené.

Pseudonymizácia verzus anonymizácia

Pseudonymizácia aj anonymizácia sú účinné techniky ochrany osobných údajov. Medzi nimi však existujú niektoré kľúčové rozdiely.

Pseudonymizácia umožňuje používať osobné údaje pri zachovaní určitej úrovne ochrany identity. Pseudonymizované údaje sa stále považujú za osobné údaje a musia sa chrániť rovnakým spôsobom ako osobné údaje. Na druhej strane anonymizácia robí osobné údaje úplne anonymnými a odstraňuje potrebu ochrany. Anonymizované údaje sa môžu používať na výskumné alebo štatistické účely bez akýchkoľvek obmedzení.

Pseudonymizácia sa často používa v situáciách, keď sú osobné údaje potrebné na špecifické účely, napríklad na lekársky výskum. Anonymizácia sa používa v situáciách, keď osobné údaje už nie sú potrebné, ale údaje sa stále môžu používať na výskumné alebo štatistické účely.

Súhrnne možno povedať, že pseudonymizácia aj anonymizácia sú účinné.